Na kratko – Saint Martin

  • Število prebivalcev: 36.629
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 300
  • Število krščanskih občin: 5
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 122