Na kratko – Črna gora

  • Število prebivalcev: 620.029
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 274
  • Število krščanskih občin: 5
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 2263