Na kratko – Moldavija

  • Število prebivalcev: 4,043.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 19.213
  • Število krščanskih občin: 210
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 210