• Mesto Luxembourg, Luksemburg – ponujanje brošure Dobra novica od Boga! na trgu Clairefontaine

Na kratko – Luksemburg

  • Število prebivalcev: 602.005
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 2141
  • Število krščanskih občin: 33
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 281