Na kratko – Indija

  • Število prebivalcev: 1.354,051.854
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 48.615
  • Število krščanskih občin: 684
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 27.853