Na kratko – Haiti

  • Število prebivalcev: 9,993.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 19.951
  • Število krščanskih občin: 282
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 501