• Pomol v vasi Merizo, Guam – ponujanje brošure Dobra novica od Boga!

Na kratko – Guam

  • Število prebivalcev: 159.358
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 745
  • Število krščanskih občin: 10
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 214