Na kratko – Gvatemala

  • Število prebivalcev: 17,368.134
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 40.490
  • Število krščanskih občin: 884
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 429