Na kratko – Ekvatorialna Gvineja

  • Število prebivalcev: 928.778
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 2272
  • Število krščanskih občin: 22
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 409