Na kratko – Guadeloupe

  • Število prebivalcev: 403.613
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 8332
  • Število krščanskih občin: 121
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 48