Na kratko – Gambija

  • Število prebivalcev: 2,163.765
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 246
  • Število krščanskih občin: 5
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 8796