Na kratko – Francoska Gvajana

  • Število prebivalcev: 290.384
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 2694
  • Število krščanskih občin: 47
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 108