• Vas Tis Abay, Etiopija – ponujanje brošure v amharščini

Na kratko – Etiopija

  • Število prebivalcev: 104,957.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 10.472
  • Število krščanskih občin: 221
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 10.023