Na kratko – Dominika

  • Število prebivalcev: 73.897
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 428
  • Število krščanskih občin: 10
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 173