Na kratko – Ciper

  • Število prebivalcev: 885.600
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 2659
  • Število krščanskih občin: 43
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 333