Na kratko – Curaçao

  • Število prebivalcev: 161.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 2057
  • Število krščanskih občin: 26
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 78