• Havana, Kuba – oznanjevanje po hišah v stari Havani

Na kratko – Kuba

  • Število prebivalcev: 11,480.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 95.031
  • Število krščanskih občin: 1503
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 121