Na kratko – Republika Kongo

  • Število prebivalcev: 5,399.895
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 7899
  • Število krščanskih občin: 88
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 684