Na kratko – Srednjeafriška republika

  • Število prebivalcev: 5,000.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 2889
  • Število krščanskih občin: 56
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 1731