Na kratko – Belorusija

  • Število prebivalcev: 9,491.823
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 6146
  • Število krščanskih občin: 80
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 1544