Na kratko – Bahami

  • Število prebivalcev: 399.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 1762
  • Število krščanskih občin: 27
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 226