Na kratko – Bermudi

  • Število prebivalcev: 61.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 521
  • Število krščanskih občin: 5
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 117