• Žeravna, Bolgarija – ponujanje zloženke, ki pojasnjuje Božje kraljestvo

Na kratko – Bolgarija

  • Število prebivalcev: 7,037.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 2530
  • Število krščanskih občin: 55
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 2781