• Daka, Bangladeš – oznanjevanje pripadniku ljudstva Mandi

Na kratko – Bangladeš

  • Število prebivalcev: 166,368.149
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 303
  • Število krščanskih občin: 6
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 549.070