Na kratko – Barbados

  • Število prebivalcev: 292.336
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 2496
  • Število krščanskih občin: 30
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 117