Na kratko – Aruba

  • Število prebivalcev: 106.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 1080
  • Število krščanskih občin: 14
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 98