Na kratko – Ameriška Samoa

  • Število prebivalcev: 55.679
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 194
  • Število krščanskih občin: 3
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 287