• Benguela, Angola – vodenje svetopisemskega tečaja v angolskem znakovnem jeziku

Na kratko – Angola

  • Število prebivalcev: 27,794.030
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 155.991
  • Število krščanskih občin: 2111
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 178