Na kratko – Antigva in Barbuda

  • Število prebivalcev: 91.889
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 479
  • Število krščanskih občin: 7
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 192