Knjiga Moja knjiga biblijskih zgodb v pangasinanščini, ki je izšla leta 2012, koristi šoloobveznim otrokom na Filipinih, ki govorijo ta jezik. Publikacija ravno ustreza navodilom filipinskega ministrstva za šolstvo, da mora pouk v osnovnih šolah potekati v otrokovem maternem jeziku.

Na Filipinih govorijo več kot 100 jezikov, zato so dolgo časa razpravljali o tem, v katerem jeziku naj v šoli poteka pouk. Leta 2012 je ministrstvo za šolstvo izjavilo, da »se učenci bolje in hitreje učijo«, če se v razredu »uporablja jezik, ki ga govorijo doma«. Zato so uvedli program »večjezičnega izobraževanja, ki temelji na maternem jeziku«.

Eden od jezikov, ki so ga izbrali, je bil pangasinanščina. Toda pojavila se je težava. Ravnatelj neke šole naj bi priznal, da učenci nimajo na voljo dovolj gradiva za branje v tem jeziku. Tako so Jehovove priče na območnem zborovanju novembra 2012 ravno ob pravem času izdali knjigo Moja knjiga biblijskih zgodb v pangasinanščini.

Natisnili so približno 10.000 izvodov, ki so jih nato na zborovanjih razdelili. Majhni otroci in njihovi starši so bili navdušeni, da so dobili knjigo v maternem jeziku. Neki zakonski par je dejal: »Najini otroci jo imajo zelo radi, ker jo lahko res razumejo.«

V mestu Dagupan je nekaj Prič takoj po zborovanju vzelo knjigo Biblijske zgodbe s sabo v šolo. Tamkajšnji učitelji, ki le stežka najdejo gradivo v pangasinanščini, so bili nad knjigo navdušeni. Priče so razdelili več kot 340 knjig. Učitelji so to knjigo takoj s pridom uporabili in začeli otroke učiti branja v njihovem jeziku.

Jehovove priče so veseli, da ima ta publikacija pomembno vlogo pri poučevanju otrok. Eden od prevajalcev, ki je sodeloval pri prevajanju Moje knjige biblijskih zgodb, je rekel: »Že dolgo se zavedamo, da je pomembno izdajati gradivo v maternem jeziku, če želimo, da bi se to dotaknilo srca ljudi. Zato si Priče prizadevamo, da bi prevedli Sveto pismo in svetopisemsko literaturo v stotine jezikov.«