Z julijem 2011 je za poskusno obdobje enega leta pričela izhajati poenostavljena izdaja angleškega Stražnega stolpa. To poskusno obdobje je zdaj končano in odločeno je bilo, da bo ta izdaja izhajala za nedoločen čas.

Od januarja 2013 bodo na voljo tudi poenostavljene izdaje v francoščini, portugalščini in španščini.

Poenostavljena izdaja je pričela izhajati z namenom, da se pomaga posameznikom, ki v kraljestvenih dvoranah obiskujejo shode angleško govorečih občin Jehovovih prič, vendar jim angleščina ni materni jezik.

Že od prve številke prihajajo številna pisma hvaležnih bralcev in bralk. Enega je poslala 64-letna Rebecca, ki živi v Liberiji in ni nikoli hodila v šolo. Napisala je: »Učim se brati. V preteklosti se je zgodilo, da sem brala Stražni stolp, vendar ga nisem razumela. Poenostavljena izdaja mi je zelo všeč. Lahko razumem, kaj piše.«

Številni starši si pomagajo s poenostavljeno izdajo, da bi se otroci lažje pripravili na preučevanje Stražnega stolpa, ki je eden od shodov Jehovovih prič.

Rosemary, ki vzgaja tri vnukinje, piše: »Ni bilo lahko preučevati Stražnega stolpa z deklicami. Marsikdaj smo morale v slovarju poiskati pomen besed. Ker smo veliko časa porabile, da bi razumele besedišče nekaterih člankov, so deklice pogosto zgrešile bistvo. Zdaj porabljamo čas za svetopisemske vrstice in za to, da ugotovimo, kako se navezujejo na pouk, ki ga dobimo iz članka.«