Preskoči na vsebino

S slikami pomagamo bralcem, da si predstavljajo dogodke

S slikami pomagamo bralcem, da si predstavljajo dogodke

Številne publikacije Jehovovih prič vsebujejo barvne slike, ki dopolnjujejo besedilo, vendar ni bilo vedno tako. V prvi številki Sionskega stražnega stolpa, ki je začel izhajati leta 1879, ni bilo slik. Več desetletij je naše publikacije zapolnjevalo predvsem besedilo, le tu in tam se je pojavila kakšna ilustracija ali črno-bela fotografija.

Danes so številne naše publikacije polne slik. Veliko slikovnega gradiva in številne ilustracije, ki jih vidite v tiskanih izdajah in na tem spletnem mestu, so plod naših likovnih ustvarjalcev in fotografov. Da bi se pripravile slike, ki učijo pomembne zgodovinske in biblijske resnice, je potrebno skrbno in temeljito raziskovanje.

Vzemimo za primer sliko, ki je v tem članku in je bila prvič objavljena v 19. poglavju knjige Temeljito pričujmo o Božjem kraljestvu. Prizorišče dogajanja je staroveški Korint. Glede na opis iz 18. poglavja biblijske knjige Apostolska dela apostol Pavel stoji pred bémo oziroma sodnim stolom. Raziskovalci so umetniku priskrbeli arheološke podatke o legi in barvi marmorne zgradbe, kjer je Pavel stopil pred Galiona. Poleg tega so priskrbeli informacije o oblačilih, ki so jih nosili Rimljani v prvem stoletju, tako da je lahko umetnik naslikal tega prokonzula (v sredini slike) v vladarskih oblačilih. Galion ima oblečeno tuniko in togo s širokim škrlatnim trakom ter obuvalo, ki so ga imenovali calcei. Raziskovalci so opozorili, da je bil Galion, ko je stal na bémi, verjetno obrnjen proti severozahodu, tako da si je umetnik lahko predstavljal, kakšna mora biti svetloba na sliki.

Katalogizirane in učinkovite

Slike katalogiziramo, zato da dokumentiramo raziskovanje in omogočimo njihovo morebitno vnovično uporabo. Vrsto let smo slikovno gradivo in ilustracije vlagali v velike kuverte glede na to, v kateri publikaciji so bili objavljeni. Fotografije pa so bile razvrščene in arhivirane po temah. Ker je bilo tega gradiva vedno več in več, je bilo poiskati ali ponovno uporabiti sliko čedalje večji izziv.

Leta 1991 smo dokončali podatkovno zbirko, ki omogoča iskanje po slikovnem gradivu in ustreza našim edinstvenim potrebam. V tej zbirki, ki se imenuje Image Services System, je zdaj arhiviranih več kot 440.000 slik. Poleg gradiva, ki se je že pojavilo v naših publikacijah, se za uporabo v prihodnjih publikacijah katalogizira še na tisoče drugih fotografij.

Zbirka vsebuje tudi številne podrobne podatke, med drugim to, kdaj in kje je bila uporabljena posamezna slika, imena modelov, ki so na sliki, in časovno obdobje, ki ga slika zajema. Pri pripravljanju novih publikacij je ta zbirka koristna, saj je primerne slike mogoče hitro najti.

Včasih v publikacijah uporabimo posebne slike iz komercialnih virov, za kar si moramo pridobiti dovoljenje. Na primer, za članek v Prebudite se! morda potrebujemo sliko Saturnovih obročev. Naše osebje poišče primerno sliko in lastnika slike zaprosi za dovoljenje za objavo. Nekateri poznajo naš program svetovnega biblijskega izobraževanja, zato nam dovolijo slike objaviti brezplačno. Drugi zahtevajo, da plačamo nadomestilo ali pa navedemo vir slike. Ko se enkrat glede tega dogovorimo, sliko uporabimo v publikaciji in jo shranimo v našo podatkovno zbirko.

Danes imajo nekatere naše publikacije večinoma samo slike. Primer tega so rubrika Svetopisemske zgodbe v slikah, ki je objavljena na tem spletnem mestu, pa tudi elektronske in tiskane izdaje barvitih brošur, kot je Poslušajte Boga, ki učijo o pomembnih rečeh, ne da bi vsebovale veliko besed. Vse naše tiskano in spletno gradivo je namenjeno širjenju svetopisemskega sporočila.