V Veliki Britaniji so Jehovove priče začele graditi svojo novo podružnico blizu Chelmsforda v grofiji Essex. Na tem slikovitem področju domuje več vrst živali, ki so v Združenem kraljestvu zaščitene z zakonom o zaščiti prostoživečih živali in podeželja iz leta 1981. Kako si Jehovove priče med gradnjo prizadevajo upoštevati ta zakon in zaščititi te vrste?

Izdelovanje nadhoda za podleske

Priče so iz lesa dreves s parcele naredile majhne gnezdilnice, da bi podleske zvabile stran od delovišča. Nad novo dovozno cesto so tudi naredile poseben nadhod za te živalce, s čimer želijo zagotoviti, da ostane njihov življenjski prostor, torej drevesa in mejice, med seboj povezan. Poleg tega se držijo programa za vzdrževanje mejic, ki je posebej zasnovan v korist podleskov. Vsako leto se med podleskovim zimskim spanjem obreže drug del mejice. Takšno obrezovanje je kar najmanj moteče za podleska, hkrati pa se ščiti njegov življenjski prostor in skrbi, da ima vedno na voljo raznovrstne vire hrane.

Nameščanje gnezdilnic za podleske

Priče skrbijo tudi za zaščito belouške, živorodne kuščarice in drobnega breznogega kuščarja, ki je poznan kot navadni slepec. Okoljevarstveniki so nastavili strešnike, da so se ti plazilci začasno zatekli pod njih, nato pa so te živali odnesli na varno, stran od gradbišča. V njihovem novem življenjskem okolju so jim med drugim uredili prezimovališča in postavili posebno ograjo. Priče redno pregledujejo to ograjo, tako da plazilci ne bi ponovno prišli na področje gradbišča, kjer bi lahko bili poškodovani.

Podlesek

Da se ne bi motilo gladkonosih netopirjev, ki so aktivni ponoči, se za zunanjo razsvetljavo uporabljajo LED-svetilke, ki omejijo razpršitev svetlobe. Te svetilke se prižgejo samo, ko zaznajo premikanje vozil, zaradi česar je okolica čim manj razsvetljena, kar je dobro za netopirje. Ker netopirji ponoči pogosto iščejo hrano v mejicah po parceli, bo večina mejic ohranjenih, poleg tega bo zasajenih več kot dva kilometra in pol novih mejic. Nekatera drevesa je bilo nujno posekati, zato so delavci namestili netopirnice, da bi nadomestili izgubo morebitnih netopirjevih zatočišč.

Nameščanje netopirnic

Priče skrbijo za ohranitev številnih dragocenih dreves, ki so znana kot drevesni veterani, tako da so uredile, da promet na gradbišču poteka stran od teh dreves in njihovih korenin. Drevesni veterani so življenjski prostor mnogih vrst nevretenčarjev, netopirjev in ptic. Priče z vsem tem kažejo, da so odločene varovati živali v Chelmsfordu.