Preskoči na vsebino

Svetovni sedež Jehovovih prič bo na novi lokaciji

Svetovni sedež Jehovovih prič bo na novi lokaciji

Julija 2009 so Jehovove priče kupili zemljišče na severu zvezne države New York z namenom, da bi tja premestili svoj svetovni sedež. To zemljišče, ki je veliko 102 hektarja, se nahaja približno 80 kilometrov severozahodno od obstoječih objektov v Brooklynu v New Yorku, v katerih so Jehovove priče vse od leta 1909.

V novih prostorih bo živelo in delalo približno 800 Prič. Med drugim bodo tam objekt s pisarnami, servisni objekt in štiri stanovanjske zgradbe. Načrtovan je tudi skromen muzej, v katerem bo dokumentirana novodobna zgodovina Jehovovih prič.

Objektom bo namenjeno 18 hektarjev kupljenega zemljišča, preostali del zemljišča pokrivajo gozd in mokrišča in ne bo pozidan. Krajinska ureditev se bo skladala s tamkajšnjo gozdnato pokrajino, tako da večje tratne površine niso predvidene.

Objekti so bili načrtovani tako, da bodo energijsko varčni in da bodo prispevali k ohranjanju naravnih virov. Zaradi tega bo vpliv na okolje čim manjši in stroški obratovanja nizki. Na primer, strehe zgradb bodo zasajene z odpornimi in nezahtevnimi rastlinami, kar bo prispevalo k manjšemu površinskemu odtoku padavin in k ohranjanju konstantnih temperatur v notranjosti zgradb. Pisarne so načrtovane tako, da bo dobro izkoriščena naravna svetloba. Prednost ima tudi ohranjanje vodnih virov.

Kaj je povod za načrtovano selitev? Nekoč so se Sveta pisma in svetopisemske publikacije tiskale izključno v Brooklynu, dandanes pa se tiskajo tudi v podružničnih uradih Jehovovih prič drugod po svetu. Poleg tega se je leta 2004 vse, kar je povezano s tiskanjem in odpošiljanjem literature, preselilo iz Brooklyna približno 145 kilometrov severozahodno, in sicer v Wallkill, ki je prav tako v zvezni državi New York.

Pomemben dejavnik so tudi stroški. Obratovanje in vzdrževanje objektov v Brooklynu je drago. S selitvijo v nove objekte, ki bodo bližje drug drugemu in jih bo tudi manj, se bodo lahko bolje izkoristila finančna sredstva, s katerimi se podpira svetopisemsko izobraževanje.

Opraviti je treba še okoljski pregled, da bi lahko dobili pravnomočna dovoljenja. Če bo šlo vse gladko, se bo gradnja pričela leta 2013 in končala čez štiri leta.

Jehovove priče imajo poleg tiskarniškega kompleksa v Wallkillu tudi izobraževalno središče v Pattersonu v zvezni državi New York. Ta organizacija ima podružnice tudi v številnih državah. Po svetu je Jehovovih prič več kot sedem milijonov in pol.