Preskoči na vsebino

Fotogalerija iz Velike Britanije – 3. del (od septembra 2016 do februarja 2017)

Fotogalerija iz Velike Britanije – 3. del (od septembra 2016 do februarja 2017)

Oglejte si, kako je med septembrom 2016 in februarjem 2017 napredovala gradnja novih podružničnih prostorov Jehovovih prič v Veliki Britaniji.

13. september 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Delavec v bagru natovarja zemljino v zglobni demper. V sklopu priprav na gradnjo je bila prst izkopana in prestavljena drugam na zemljišču.

15. september 2016 – glavni gradbiščni objekti

Članici elektro oddelka pritrjujeta podatkovne kable. V tej zgradbi, ki je nedaleč od gradbišča, bodo med gradnjo začasne pisarne in jedilnica.

19. september 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Zračni posnetek, na katerem je vidno novo krožišče v gradnji in dovozna pot, ki vodi do podružničnega kompleksa. Levo od krožišča potekajo priprave za ureditev okrasnega vrta in ribnika ter razgledne točke za krajevne prebivalce in obiskovalce.

3. november 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Beton, ki je bil pripeljan z drugih delov zemljišča, se zdrobi in ponovno uporabi za gradnjo cest na območju kompleksa.

4. november 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

V ospredju delavci gradijo začasne in stalne ceste. Pri tem uporabljajo zvitke belega, prepustnega geotekstila, ki utrdi nosilno plast ceste. V zgornjem desnem kotu cestni valjar zbija nosilno plast ceste, preden se položi geotekstil.

5. november 2016 – regionalni dogodek v zvezi s selitvijo podružnice

Prostovoljci pridobivajo informacije na enem od 18 regionalnih dogodkov, ki jih je odbor za večji gradbeni projekt organiziral po Veliki Britaniji in Irski. Več kot 15.000 Prič se je udeležilo teh dogodkov in mnoge so bile pripravljene sodelovati pri gradbenem projektu.

28. november 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Polaganje zastirke okrog pravkar posajene bele vrbe. To je eno izmed več kot 700 dreves, ki so zasajena na tem območju. Ribnik je narejen tako, da ob močnejšem deževju preprečuje poplavljanje s tem, da zadrži padavinsko vodo in jo kasneje nadzorovano spušča.

5. december 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Na ta megleni dan se zemeljska dela pospešeno izvajajo, saj je pripravljanje površine zemljišča v zadnji fazi. Zunanji izvajalci so izkopali in prestavili vsega skupaj okoli 160.000 kubičnih metrov materiala – to je dovolj, da bi se napolnilo več kot 10.000 takšnih zglobnih demperjev!

6. december 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Ekipa za urejanje okolice pripravlja prst za zasaditev mejice na robu vrta z avtohtonimi vrstami rastlin. V vrtu in njegovi okolici je bilo posajenih 11 vrst dreves in 16 vrst drugih rastlin, ki so avtohtone v tej regiji.

19. december 2016 – stanovanjske zgradbe

Vrtanje luknje za pilotni temelj. Najprej z votlim svedrom zavrtajo v tla. Nato skozi cev znotraj svedra vbrizgavajo beton, sveder pa dvigujejo. Na koncu pa zunanji izvajalci, kot je vidno na sredi slike, v beton vstavljajo armaturne koše iz jekla in tako dokončajo pilotni temelj. Narejenih je bilo več kot 360 takšnih pilotov, ki bodo sestavljali temelje stanovanjskih zgradb.

29. december 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Vodoinštalater na hladno jutro povezuje cev, po kateri se bo dovajala voda začasnim gradbiščnim pisarnam.

16. januar 2017 – gradbišče za nove podružnične prostore

Amfibijski bager odstranjuje nakopičen mulj in plavje iz enega od ribnikov na obrobju zemljišča. Več teh ribnikov je bilo v slabem stanju in jih je bilo treba sanirati. Bregove ribnikov se je utrdilo, da bi se preprečila erozija in zmanjšala nevarnost poplav. Več kot 2500 rib je bilo pred sanacijo pazljivo premeščenih v druge ribnike na zemljišču.

17. januar 2017 – stanovanjske zgradbe

Zračni posnetek gradbišča z vzhodne strani. V ospredju je vidna začetna faza temeljenja dveh stanovanjskih zgradb. V spodnjem desnem kotu so vidni vrhovi pilotov, v spodnjem levem kotu pa betonske pilotne grede. Vrtalni stroj, ki je na sredi slike, nadaljuje z vrtanjem lukenj za pilotne temelje.

23. januar 2017 – glavni gradbiščni objekti

Članica ekipe za zaključna dela zatesnjuje podboje vrat v centru za obiskovalce, nato pa sledi pleskanje. Tukaj si bodo obiskovalci lahko ogledali razstavo, ki prikazuje podrobnosti o projektu, in se povzpeli na razgledno ploščad, da bi videli, kako napreduje gradnja.

14. februar 2017 – stanovanjske zgradbe

Nameščanje ležaja, ki omogoča vrtenje stolpnega žerjava. Ta približno 40 metrov visok žerjav lahko dvigne breme, težko do 16 ton.

15. februar 2017 – stanovanjske zgradbe

Vrhovi betonskih pilotov so odrezani na želeno višino. Armaturne palice, ki štrlijo iz vsakega pilotnega temelja, bodo povezane s pilotno gredo, potem ko bo ta zabetonirana.

17. februar 2017 – gradbišče za nove podružnične prostore

Električarji nameščajo znak jw.org na zid, obložen s skrilavcem. Na obeh straneh vhoda je zid z znakom jw.org.

17. februar 2017 – gradbišče za nove podružnične prostore

Pogled s ptičje perspektive na dokončano krožišče na prometni cesti, ki teče mimo glavnega vhoda. V zgornjem levem kotu pravkar postavljena znaka jw.org označujeta zemljišče podružnice. Dokončana ribnik in vrt z avtohtonimi vrstami bosta krasila vhod.

24. februar 2017 – stanovanjske zgradbe

Znotraj radija 65 metrov, kolikor je dolg krak stolpnega žerjava, bodo štiri od petih stanovanjskih zgradb. V ospredju zunanji izvajalci vlivajo betonsko ploščo za podzemno garažo ene od stanovanjskih zgradb. Armaturno jeklo je postavljeno in pripravljeno, da se uporabi v stebrih in jedru zgradbe.