Preskoči na vsebino

Fotogalerija iz Velike Britanije – 2. del (od septembra 2015 do avgusta 2016)

Fotogalerija iz Velike Britanije – 2. del (od septembra 2015 do avgusta 2016)

Jehovove priče v Veliki Britaniji svoj podružnični urad iz Mill Hilla v Londonu selijo proti vzhodu na lokacijo, ki je kakih 70 kilometrov vožnje stran, in sicer v bližini mesta Chelmsford v Essexu. V tej fotogaleriji si lahko ogledate, kako je med septembrom 2015 in avgustom 2016 napredovala gradnja novih podružničnih prostorov.

29. oktober 2015 – glavni gradbiščni objekti

Vlivanje betona pred mehanično delavnico, v kateri se bo servisiralo gradbeno mehanizacijo.

9. december 2015 – glavni gradbiščni objekti

Zunanji izvajalci pritrjujejo strešne plošče na objekt, v katerem bodo med gradnjo prostori za pisarne in jedilnico.

18. januar 2016 – glavni gradbiščni objekti

Pri glavnem vhodu delavec v bagru upravlja rezalne klešče in odstranjuje nekatera drevesa. S tem priključkom za bager zgrabi drevo in odreže deblo, nato pa ga dvigne in prestavi drugam. Ekipa za krajinsko urejanje bo posekana drevesa nadomestila tako, da bo pred dokončanjem projekta zasadila več tisoč novih dreves.

31. marec 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Delavci odstranjujejo iz zemlje ves nezaželen material, ki ga je tam pustil prejšnji lastnik. Zemljo je nato mogoče sanirati in ponovno uporabiti.

14. april 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Delavca pripravljata vse potrebno, da bodo začasni kontejner s pomočjo žerjava postavili na ustrezno mesto. V takšnih kontejnerjih bodo stalna gradbena ekipa in občasni zunanji izvajalci imeli gradbiščne pisarne in servisne prostore.

5. maj 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Delavca sortirata uporabne odpadne materiale v ustrezne zabojnike za recikliranje. Odbor za gradnjo si je postavil za cilj, da se bo 95 odstotkov vseh nenevarnih odpadkov odpeljalo na ponovno predelavo namesto na deponijo – toda ta cilj je že presežen. Poleg tega bo 89 odstotkov vseh gradbenih odpadkov, nastalih pri rušenju – kot so na primer opeke, beton in gradbeni les – recikliranih in uporabljenih drugod na gradbišču.

23. maj 2016 – glavni gradbiščni objekti

Članica ekipe za zemeljska dela zasipava jarek za komunalne priključke. To je potrebno, da bi se začasnim bivalnim enotam za gradbene delavce zagotovile komunalne storitve.

26. maj 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Pogodbeni izvajalec zbira vzorce prsti, da bi se ugotovilo, ali je primerna za gradnjo cest med objekti.

31. maj 2016 – upodobitev novih podružničnih prostorov

To je idejna zasnova nove britanske podružnice, ki jo je Vodstveni organ Jehovovih prič odobril 31. maja 2016. Ta odobritev je skupaj z začetnimi lokacijskimi dovoljenji, ki so jih dale tamkajšnje oblasti, pomenila zeleno luč za gradbeni projekt.

16. junij 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Delavci odstranjujejo nezaželen material iz zemlje, izkopane na zemljišču. Zemljo je potem možno ponovno uporabiti drugod. Zaradi tega postopka ni nobenih stroškov z odstranjevanjem zemlje in kupovanjem novega materiala, ki bi nadomestil odstranjeno plast zemlje.

20. junij 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Delavci pripravljajo teren za gradnjo ceste, ki bo vodila do glavnega vhoda. Dela so se nadaljevala, čeprav je cel mesec še posebej močno deževalo, zaradi česar se je del zemljišča spremenil v blatno močvirje.

18. julij 2016 – glavni gradbiščni objekti

Ceste škropijo z vodo, da preprečijo dvigovanje prahu. Ohranjanje urejenega gradbišča je sestavni del kodeksa ravnanja, ki ga določa organizacija Program uvidevnih gradbenikov, pri kateri se je bilo treba registrirati, da bi se ustreglo zahtevam lokalnih urbanističnih direktiv. Kodeks ravnanja, h kateremu spodbuja ta organizacija, je v skladu s svetopisemskimi načeli, saj priporoča spoštljiv odnos do lokalne skupnosti in uvidevnost do sosedov.

18. julij 2016 – glavni gradbiščni objekti

Kovinarka reže navojne palice, na katere bodo pričvrstili viseče nosilce za klimatizacijske cevi.

22. julij 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Delavci ločujejo 20.000 kubičnih metrov zemlje, pomešane z ruševinami. Kot je vidno v sredini fotografije, se zemlja strese v vsipalnik. Z uporabo različno gostih mrež se izločijo veliki in srednje veliki kosi ruševin, drobna prst pa pade na dno. Po treh transportnih trakovih, ki so ob straneh, ločen material potuje v ustrezen prekucnik.

22. julij 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Zunanji izvajalci prestavljajo velike količine zemlje, tako da bo površina zemljišča ustrezala zahtevam načrtovane gradnje.

18. avgust 2016 – gradbišče za nove podružnične prostore

Levo od sredine fotografije se vidi zunanje izvajalce, ki dokončujejo izravnavo površine, tako da se bo lahko pričela izdelava temeljev za stanovanjske zgradbe. Zadaj levo so dokončani nastanitveni objekti, v katerih lahko biva 118 gradbenih delavcev.