Jehovove priče smo v zadnjem letu imeli posebna zborovanja v Braziliji, Hongkongu, Irski, Izraelu, Kostariki, na Novi Zelandiji in Švedskem. Prvo od teh je potekalo julija 2012 na Švedskem, zadnja tri pa so bila januarja 2013 v Kostariki in na Novi Zelandiji.

Program teh zborovanj je bil podoben kot na drugih tridnevnih letnih zborovanjih. Sestavljen je bil iz svetopisemskih govorov, prikazov in dram.

Na ta zborovanja so bili povabljeni tudi delegati iz drugih držav. Pred zborovanjem in po njem so se imeli možnost udeležiti vnaprej organiziranih izletov po državi, ki so jo obiskali.

Eden od delegatov, ki so se udeležili zborovanja v Braziliji, je rekel: »Bilo je navdušujoče občutiti izjemno ljubezen in gostoljubnost bratovščine. Počutil sem se, kakor da se mi je v hipu povečala družina.«

Neki drug delegat, ki se je udeležil zborovanja v Hongkongu, je dejal: »Bil sem močno ganjen, ko sem videl delegate, ki govorijo mandarinščino, kako žarečih in nasmejanih obrazov ter solznih oči k sebi stiskajo nove svetopisemske publikacije.«

Jehovove priče imamo vsako leto po vsem svetu zborovanja. Udeleži se jih na milijone ljudi.

Na zborovanjih lahko prisotni v različnih oblikah okusijo ljubezen, veselje in mir, ki so značilnost naše bratovščine. To vse pride še bolj do izraza na posebnih in mednarodnih zborovanjih. Med odmori se delegati veselo pogovarjajo in skupaj jedo, si izmenjujejo preprosta darila in kontaktne informacije, se fotografirajo in ljubeče objemajo.

Kot na vseh drugih naših zborovanjih so tudi na teh dobrodošli vsi ljudje.