Preskoči na vsebino

Poročilo z letne skupščine 2014

Stoletnica vladanja Kraljestva!

Kakih 19.000 ljudi se je 4. oktobra 2014 zbralo na 130. letni skupščini družbe Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Program je potekal v zborski dvorani Jehovovih prič v Jersey Cityju v ameriški zvezni državi New Jersey, po spletnem video prenosu pa so ga lahko spremljali na številnih drugih lokacijah.

Mark Sanderson, član Vodstvenega organa Jehovovih prič, je na tem dogodku služil kot predsedujoči. V uvodnih besedah je brat Sanderson poudaril, da je letošnja letna skupščina zgodovinskega pomena, saj z njo praznujemo stoletnico ustanovitve Mesijanskega kraljestva.

Brat Sanderson je obravnaval tri veličastne dosežke Kraljestva v prvih stotih letih njegovega vladanja:

  • Oznanjevanje se je razširilo po vsem svetu. Jehova blagoslavlja svoje ljudstvo, da neutrudno širi dobro novico o Kraljestvu. Leta 1914 je bilo samo nekaj tisoč oznanjevalcev, do službenega leta 2014 pa je njihovo število naraslo na več kot 8,000.000. Še naprej bomo goreče oznanjevali, dokler ne bo Jehova rekel, da je delo opravljeno.

  • Podložniki Kraljestva kot skupina uživajo zaščito. Verske in politične oblasti nam vedno znova močno nasprotujejo, ponekod pa nas želijo celo popolnoma uničiti. Vendar Jehova svoje častilce kot skupino ščiti. Številne pravne zmage, tudi tiste pred vrhovnim sodiščem Združenih držav Amerike in Evropskim sodiščem za človekove pravice, potrjujejo, da Jehova že ves čas pazi na nas.

  • Kljub različnosti so podložniki Kraljestva enotni. Božje kraljestvo združuje ljudi različnih kultur, narodnosti in jezikov. Pomaga jim, da premagujejo ogromno izzivov, in jih združuje v enotno skupino častilcev. »To je čudež, ki ga lahko doseže le Bog Jehova,« je rekel brat Sanderson. Večkrat je še ponovil, kakšna čast je za vse prisotne, da lahko spremljajo to zgodovinsko letno skupščino.

Serija Postani Jehovov prijatelj.

V nadaljevanju programa je tekla beseda o tej animirani seriji za otroke, v kateri lahko uživamo že več kot dve leti. Najprej je brat Sanderson napovedal video posnetek z intervjuji otrok z vsega sveta. Občinstvo je bilo zelo ganjeno, ko je na posnetku iz otroških ust slišalo iskrene in odkritosrčne besede zahvale za vse, kar so se iz teh video posnetkov naučili.

Nato so navzočim predvajali nov video posnetek iz te serije. Posnetek ima naslov »Jehova ti bo dal pogum«. S pomočjo tega 12-minutnega posnetka je oživelo svetopisemsko poročilo o izraelski deklici, ki je Naamanovi ženi pogumno spregovorila o Jehovu. (2. kraljev 5:1–14) Ta posnetek je bil v več kot 20 jezikih objavljen v ponedeljek, 6. oktobra 2014, na jw.org.

JW Language.

Brat Sanderson je objavil izid nove aplikacije za elektronske naprave, ki bo pomagala Jehovovim pričam, ki se želijo naučiti kakega drugega jezika, zato da bi razširili svojo oznanjevalsko dejavnost. Aplikacija vsebuje več kot 4000 besed in besednih zvez v 18 jezikih. Načrtuje se, da se bodo sčasoma dodale nove besede in besedne zveze, predstavitve za oznanjevanje in drugo.

JW Broadcasting.

Občinstvo je bilo navdušeno, ko je slišalo za novo internetno televizijsko postajo Jehovovih prič, ki je program pričela poskusno oddajati samo v angleškem jeziku. Studio je v našem svetovnem središču v Brooklynu, od koder bomo oddajali naše video posnetke, glasbo in dramsko branje Svetega pisma. Poleg tega bo vsak mesec na sporedu oddaja, ki jo bo vodil član Vodstvenega organa oziroma pomočnik katerega od odborov Vodstvenega organa.

Brat Sanderson je predstavil napovednik prve takšne oddaje, ki jo je gostil Stephen Lett, član Vodstvenega organa. V njej smo pogledali v zakulisje nastajanja te nove televizijske postaje. Postaja JW Broadcasting je pričela oddajati 6. oktobra 2014, dostopna pa je na naslovu tv.jw.org.

»The Kingdom—100 Years and Counting.«

V video posnetku s tem naslovom je Samuel Herd, član Vodstvenega organa, predstavil, kako nam je Božje kraljestvo postopoma pomagalo, da smo razširili svojo oznanjevalsko dejavnost in se v njej izboljšali. S pomočjo arhivskega gradiva, uprizoritev in intervjujev z dolgoletnimi Pričami je bilo med drugim prikazano, kako sta potekala produkcija in množično predvajanje Fotodrame stvarjenja, kako je potekalo oznanjevanje z gramofoni, oznanjevalskimi karticami, obveščevalnimi pohodi in avtomobili z ozvočenjem ter kako nas različne šole usposabljajo za krščansko službo.

Kako nam koristi pregled tega, kar je v prvih stotih letih vladanja doseglo Kraljestvo? Kraljestvo tako postane za nas bolj resnično, poleg tega nam vzbudi še večje pričakovanje za to, kaj bo doseglo v prihodnosti.

Pesmi za čaščenje Boga.

David Splane iz Vodstvenega organa je vse prisotne razveselil, ko je povedal, da je v teku revizija naše pesmarice Pel bom Jehovu. Platnice in rob pesmarice bodo enaki kot pri Prevodu novi svet. Uporaba takšnih zelo kakovostnih materialov je viden izraz tega, kakšno dostojanstveno mesto ima glasba pri našem čaščenju Boga.

Brat Splane je prav tako objavil, da bodo pesmarici dodali nekaj novih pesmi. Vendar nam s petjem teh pesmi ne bo treba čakati do tiskanja revidirane pesmarice. Objavljene bodo na jw.org takoj, ko bodo na voljo.

Na letni skupščini so se zapele tri nove pesmi, ki jih je betelska družina vadila v tednu pred skupščino. Brat Splane je vodil zbor med petjem nove pesmi, ki ima naslov »Kraljestvo vlada že – pride naj!«. Ta pesem je bila posebej napisana v čast stoletnice rojstva Kraljestva. Najprej jo je zapel samo zbor, nato pa se je petju pridružilo še občinstvo. Kasneje je zbor skupaj z navzočimi zapel še eno novo pesem, in sicer »Daj moči nam, da pogumno oznanjamo«.

Intervju.

V vnaprej posnetem intervjuju se je Gerrit Lösch iz Vodstvenega organa pogovarjal s tremi zakonskimi pari, ki že desetletja služijo v Betelu. Spregovorili so o številnih spremembah, ki so jim bili v vseh teh letih priča in ki dokazujejo, da je Božje ljudstvo vedno dejavno. Brat Lösch je rekel, da je Sveto pismo napovedalo organizacijske izboljšave, vse pa je spodbudil, naj bodo še naprej v koraku z Jehovovo organizacijo. (Izaija 60:17)

»Podobe in protipodobe.«

Ta govor je imel brat Splane. V njem je pojasnil, zakaj v zadnjih letih naše publikacije ne obravnavajo več toliko podob in protipodob, kot so jih nekoč.

V preteklosti smo govorili, da so mnogi zvesti moški in ženske, omenjeni v Svetem pismu, predpodoba katere od skupin zvestih kristjanov v današnjih dneh. Podobno smo za mnoga svetopisemska poročila mislili, da preroško nakazujejo dogodke, povezane z Božjimi novodobnimi služabniki. Res je, da je lahko preučevanje takšnih primerjav zelo zanimivo. Zakaj torej naše nedavne publikacije redko omenjajo podobe in protipodobe?

Sveto pismo nakazuje, da so nekatere osebe in dogodki predpodobe nekoga oziroma nečesa večjega. Kadar Biblija jasno pokaže povezavo med podobo in protipodobo, potem to sprejmemo brez obotavljanja. »Toda kadar Biblija molči, moramo molčati tudi mi,« je rekel brat Splane. Paziti moramo, da ne bi kakšnemu svetopisemskemu odlomku pripisovali pomena, ki ga nima. Če se preveč spuščamo v iskanje podob in protipodob, preroških vzorcev in njihovih izpolnitev, lahko izpred oči izgubimo, kaj praktičnega se iz Svetega pisma lahko naučimo za vsakodnevno življenje. To velja, najsibo da imamo nebeško ali zemeljsko upanje. (Rimljanom 15:4) *

»Ali bedite?«

Brat Lett je v tem govoru popravil naše razumevanje Jezusove prilike o desetih devicah. (Matej 25:1–13) Sedaj priliko razumemo takole: ženin je Jezus, deset devic pa predstavlja Jezusove maziljene sledilce. (Luka 5:34, 35; 2. Korinčanom 11:2) Prilika se nanaša na zadnje dni, ki se bodo stopnjevali v veliko stisko. Ko je Jezus opisoval pet nespametnih devic, ni želel reči, da bodo mnogi njegovi maziljeni služabniki postali nezvesti in da jih bo treba nadomestiti. Njegov namen je bil izreči resno opozorilo. Tako kot je bilo pet devic preudarnih, pet pa nespametnih, se ima vsak maziljen kristjan možnost odločiti, ali se bo pripravil na Ženinov prihod in bo čuječ ali pa bo postal nezvest.

V skladu z načelom, naj svetopisemskemu odlomku ne pripisujemo pomena, ki ga nima, ni modro, da v vsaki podrobnosti te ponazoritve iščemo preroške vzporednice. Pravzaprav je bolje, da razmislimo, kaj praktičnega se iz te ponazoritve naučimo. Ne glede na to, ali smo maziljenci ali »druge ovce«, imamo vsi odgovornost, da naša luč močno sveti in da bedimo. (Janez 10:16; Marko 13:37; Matej 5:16) Nihče ne more biti zvest namesto nas. Vsak si mora sam izbrati življenje, in sicer tako da ostane duhovno buden in polno zaposlen v služenju Bogu. (5. Mojzesova 30:19)

»Prilika o talentih.«

Anthony Morris, član Vodstvenega organa, je v tem govoru pomagal prisotnim doumeti spremenjeno razumevanje ponazoritve o talentih. (Matej 25:14–30) Sedaj razumemo, da bo gospodar iz te ponazoritve (Jezus) nagradil sužnje (svoje zveste maziljene sledilce na zemlji), ko bo v prihodnosti prišel in jih obudil v nebeško življenje. Ko je Jezus govoril o tem, kaj se bo zgodilo s »hudobnim in lenim sužnjem«, ni šlo za prerokbo, da se bo veliko njegovih maziljenih sledilcev izkazalo za nezveste. Maziljence je hotel opozoriti, da je pomembno, da ostanejo marljivi ter se ogibajo stališča in ravnanja hudobnega sužnja.

Kaj praktičnega se lahko naučimo iz te prilike? Gospodar iz prilike je svojim sužnjem zaupal nekaj dragocenega. Podobno je Jezus svojim sledilcem zaupal nekaj, kar je zanj dragoceno – nalogo, da oznanjujejo in pridobivajo učence. Od vseh nas pričakuje, da bomo marljivo sodelovali pri tem delu, kolikor nam to pač dopuščajo okoliščine. Brat Morris je navzoče pohvalil, ker goreče sodelujejo v krščanski službi.

»Kdo bo kmalu napadel Božje ljudstvo?«

To je bil zanimiv naslov zadnjega govora, ki ga je imel Geoffrey Jackson iz Vodstvenega organa. Razpravljal je o Gogu iz Magoga, ki bo vodil prihodnji napad na Božje ljudstvo. (Ezekiel 38:14–23)

V preteklosti smo razumeli, da je Gog drugo ime za Satana Hudiča, potem ko je bil vržen iz nebes. Brat Jackson je spregovoril o nekaterih pomembnih vprašanjih, ki se pojavijo ob takšni razlagi. Na primer, Jehova je napovedal, da bo poraženega Goga dal »za hrano pticam roparicam, vsakovrstnim pticam, in poljskim zverem«. (Ezekiel 39:4) Poleg tega je napovedal, da bosta »Gog in vsa njegova množica« pokopana v grobu na Zemlji. (Ezekiel 39:11) Toda kako bi se kar koli od tega lahko izpolnilo, če bi bil Gog duhovno bitje? Satan bo za tisoč let vržen v brezno in nihče ga ne bo pojedel ali pokopal. (Razodetje 20:1, 2) Poleg tega bo po tisočih letih izpuščen iz brezna in »bo šel zapeljevat narode, ki so na štirih voglih zemlje, Goga in Magóga«. (Razodetje 20:7, 8) Jasno je, da Satan ne bi mogel zapeljevati Goga, če bi sam bil Gog.

Brat Jackson je pojasnil, da Gog iz Magoga, o katerem govori Ezekielova prerokba, ne predstavlja Satana, ampak zvezo narodov, ki bo v prihodnosti napadla Božje ljudstvo. Verjetno se napad, ki ga bo vodil Gog, nanaša na isti dogodek kot napad pod vodstvom »severnega kralja« in napad pod vodstvom »kraljev zemlje«. (Daniel 11:40, 44, 45; Razodetje 17:12–14; 19:19)

Koga pa predstavlja »severni kralj«? Počakajmo in bomo videli. V vsakem primeru se nam krepi vera, ko vidimo, da bližje, ko so ti prihodnji dogodki, vse jasneje jih razumemo. Ne bojimo se prihajajočega Gogovega napada, saj vemo, da bo ob napadu poražen in popolnoma uničen, Božje ljudstvo pa bo ostalo za večno. *

Sklep.

Brat Sanderson je objavil izid žepne izdaje Prevoda novi svet. Dodal je še, da so v pripravi zvočni posnetki Svetega pisma, ki bodo narejeni tako, da bodo svetopisemskim osebam glas posodili različni bralci. Ti posnetki bodo postopoma objavljeni na jw.org, prvi pa bo objavljen posnetek Matejevega evangelija.

Brat Sanderson je razkril tudi letni stavek za leto 2015. Vzet je iz Psalma 106:1: »Zahvaljujte se Jehovu, ker je dober.« Vse je spodbudil, naj vsak dan iščejo razloge za hvaležnost.

Sklepna pesem tega dogodka je bila tretja nova pesem z naslovom »Jehova ti je ime«. Vseh sedem članov Vodstvenega organa se je na odru pridružilo zboru in skupaj z obiskovalci so zapeli to čudovito, novo pesem – zares primeren sklep tega zgodovinskega dogodka!

^ odst. 22 Ta govor in naslednja dva so temeljili na člankih, ki so objavljeni v Stražnem stolpu, 15. marec 2015.

^ odst. 30 Ta govor je temeljil na članku, ki bo objavljen v Stražnem stolpu, 15. maj 2015.