Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

Poročilo z letne skupščine

»Božja knjiga je zaklad«

Poročilo z letne skupščine

V soboto in nedeljo, 5. in 6. oktobra 2013, je potekala 129. letna skupščina družbe Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ki jo je spremljalo 1,413.676 ljudi v 31 državah. Nekateri od njih so se tega programa udeležili v zborski dvorani Jehovovih prič v Jersey Cityju v ameriški zvezni državi New Jersey, drugi pa so si ga ogledali po video prenosu.

Predsedujoči programa je bil Guy Pierce, član Vodstvenega organa Jehovovih prič. V navzočih je vzbudil napeto pričakovanje, ko je zagotovil, da bodo slišali odgovore na pomembna svetopisemska vprašanja, da bo luč resnice zasijala še jasneje in da bodo dobili duhovno hrano »ob pravem času«. (Matej 24:45; Pregovori 4:18)

»Razstava v čast Jehovu.«

Mark Sanderson iz Vodstvenega organa je govoril o podrobnostih v zvezi z razstavo »Sveto pismo in Božje ime«, ki je bila nedavno odprta v svetovnem središču Jehovovih prič v Brooklynu v ameriški zvezni državi New York. Ta razstava postavlja v ospredje nesporno mesto, ki ga ima Božje ime v Hebrejskih spisih in Krščanskih grških spisih. Razstavljenih je veliko starih Biblij, reprodukcij starodavnih artefaktov in strani iz srednjeveških Biblij.

Med zanimivimi predmeti v tej zbirki so strani iz biblijskega prevoda iz 16. stoletja, ki ga je pripravil William Tyndale. Tyndale je bil prvi, ki je v angleškem prevodu Svetega pisma uporabil Božje ime. Omembe vredna je tudi stran iz španske Biblije, imenovane Reina Valera (izdaja iz leta 1602), v kateri je Božje ime dosledno prevedeno kot »Iehova«. Ogledati si je mogoče tudi Great Bible oziroma Veliko Sveto pismo (izdaja iz leta 1549), faksimile dvanajstjezične Biblije Eliasa Hutterja (izdaja iz leta 1599, znana tudi kot Nürnberški poliglot) in Ženevsko Biblijo (izdaja iz leta 1603) – vsi ti prevodi uporabljajo Božje ime.

Brat Sanderson je vse povabil, naj pridejo in si ogledajo biblijsko razstavo: »Molimo, da [...] bo pomagala duhovno naravnanim ljudem vseh starosti in vsakršne izobrazbe, da bodo vzljubili to, kar ljubimo vsi mi – Božjo dragoceno Besedo, Sveto pismo, in Božje slavno ime, Jehova.«

Letni stavek za 2014.

Potem ko je Gerrit Lösch iz Vodstvenega organa povzel članek iz Stražnega stolpa za tisti teden, je brat Pierce objavil letni stavek za leto 2014, ki se glasi: »Naj pride tvoje kraljestvo.« (Matej 6:10) Ta svetopisemska vrstica bi bila za Jehovove priče vedno ustrezen letni stavek, vendar je še zlasti prikladna za leto 2014, saj bo takrat minilo že sto let, odkar je bilo v nebesih ustanovljeno Kraljestvo.

»Dragoceno darilo od Jehova.«

V nadaljevanju so navzoči uživali v video posnetku, v katerem je bila predstavljena zgodovina Prevoda novi svet, ki so ga izdali Jehovove priče in je po mnenju nekaterih eden najboljših svetopisemskih prevodov do zdaj. Ko je leta 1950 na mednarodnem zborovanju z naslovom Teokracija napreduje Nathan Knorr objavil izid prvega zvezka tega prevoda, je navzočim svetoval nekaj, kar velja še danes: Temeljito prebirajte ta prevod. Preučujte ga. Pri preučevanju pomagajte drugim, saj bodo tako lahko pričeli klicati Jehovovo ime.

»Obujanje spominov.«

V tej vnaprej posneti točki je Samuel Herd iz Vodstvenega organa intervjuval štiri člane ameriške betelske družine, ki so na lastne oči videli izid prvotnega Prevoda novi svet, ki je v letih 1950–1960 izšel v šestih zvezkih.

Eunice Timm se je spominjala, kako je na krščanskih shodih uporabljala Prevod novi svet. Cenila ga je kot pripomoček pri raziskovanju, saj je vseboval različne navedenke in opombe. Ker je bilo vse te zvezke nerodno nositi na shode, je s seboj vzela samo tiste, ki jih je potrebovala, zraven pa še svojo žepno izdajo prevoda King James Version, če bi se zgodilo, da bi brali svetopisemske vrstice, ki jih ni pričakovala.

Ta novi prevod je vplival tudi na druga področja našega bogočastja. Tako je Fred Rusk pripovedoval, da so pred letom 1950 tisti, ki so zastopali betelsko družino v molitvi, uporabljali arhaične izraze iz prevoda King James Version. Kmalu po izidu Prevoda novi svet so takšne izraze opustili in pri javnih molitvah uporabljali vsakdanji jezik.

John Wischuk je bil prevzet nad kakovostjo Prevoda novi svet pa tudi nad ponižnostjo članov odbora za njegovo pripravo. »Hoteli so, da gre vsa slava Bogu Jehovu, zato niso želeli, da bi se bodisi v času njihovega življenja bodisi po njihovi smrti razvedelo, kdo so,« je rekel. Charles Molohan je izrazil občutke vseh štirih, ko je dejal: »Prevod novi svet nam pomaga, da se resnica trdno zasidra v naša srca in da naša vera postane močna, tako da lahko gremo in pomagamo drugim okrepiti njihovo vero.«

»Vsi jih slišimo, kako v naših jezikih govorijo o Božjih veličastnih delih.«

(Apostolska dela 2:11) Geoffrey Jackson, član Vodstvenega organa, je v tem svojem govoru objavil izid revidiranega Prevoda novi svet (izdaja 2013). Proti koncu njegovega govora so vsi navzoči v dvorani pa tudi skoraj vsi tisti, ki so spremljali video prenos programa, prejeli svoj izvod Svetega pisma.

Brat Jackson je omenil, da je od izida prvega zvezka Prevoda novi svet minilo več kot 60 let. V tem obdobju se je angleški jezik spremenil, naš cilj pri prevajanju Svetega pisma pa ne. Božjo Besedo želimo prevesti karseda dobesedno, ne da bi pri tem kakor koli izkrivili pomen.

Leta 2005 je Vodstveni organ namenil več pozornosti temu, da bi se Sveto pismo prevedlo v številne jezike. Od takrat se je število jezikov, v katerih je Prevod novi svet na voljo, povečalo z 52 na 121. Trenutno pa poteka prevajanje v še 45 jezikov. Med prevajanjem v različne jezike so prevajalci prosili za razlago določenih besed ali besednih zvez. Do sedaj je bilo prejetih več kot 52.000 takšnih vprašanj in pri odgovarjanju nanje se je marsikje pokazalo, da bi bilo angleško besedilo dobro revidirati oziroma posodobiti.

Brat Jackson je pojasnil, da je bil na primer v prejšnjih angleških izdajah Prevoda novi svet v 1. Samuelovi 14:11 uporabljen glagol, ki bi lahko pomenil, da sta se Jonatan in služabnik, ki mu je nosil orožje, razgalila pred filistejsko predstražo. Da ne bi morda prišlo do takšne pomote, se ta del v revidirani izdaji zdaj glasi, da »sta se oba pokazala filistejski predstraži«. Drugi primer je Miha 2:6, ki je bil prej preveden dobesedno: »Ne pustite, da bi besede padale. Oni pustijo besede padati.« Ta odlomek se sedaj glasi: »‚Nehajte prerokovati!‘ prerokujejo.«

Pred petimi leti je Vodstveni organ postavil odbor za revidiranje Prevoda novi svet in sadovi njihovega dela so zdaj vidni. Revidirana izdaja je privlačna, lahko berljiva in dovolj trpežna, da kljub pogosti uporabi ostane lična. Brat Jackson je objavil, da bosta kmalu na voljo tudi izdaja z večjimi črkami in žepna izdaja.

»Prav ravnati z besedo resnice.«

Stephen Lett, član Vodstvenega organa, je obravnaval dodatno gradivo v novem, revidiranem Svetem pismu. Tema njegovega govora je bila vzeta iz 2. Timoteju 2:15. Izraz »prav ravnati«, ki se pojavlja v tej vrstici, dobesedno pomeni »rezati v pravilni liniji«. »Meč duha« želimo uporabljati pravilno, povsem točno. (Efežanom 6:17) Brat Lett je nato pokazal, kako nam lahko dodatno gradivo v tem Svetem pismu pomaga doseči prav to.

  1. Na začetku najdemo del z naslovom »Uvod v Božjo Besedo«. V njem so zapisane svetopisemske vrstice, ki odgovarjajo na 20 vprašanj glede osnovnih svetopisemskih naukov.

  2. Dodatek A opisuje značilnosti te revidirane izdaje, na primer njen slog, spremembe v besedišču in prevajanje Božjega imena.

  3. Dodatek B, ki je sestavljen iz 15 delov v barvah, vsebuje zemljevide in sheme, ki bodo v pomoč pri osebnem preučevanju in poučevanju drugih.

  4. Na začetku posamezne biblijske knjige je okvir »Kratka vsebina«. Gre za povzetek knjige, tako da bralec lažje najde želeni odlomek. Ta značilnost nadomešča živo págino, ki se je v prejšnjih izdajah pojavljala na vsaki strani.

  5. »Slovarček svetopisemskih izrazov« postreže s kratkimi definicijami na stotine besed, ki se uporabljajo v Svetem pismu.

  6. »Kazalo besed v Svetem pismu« je sedaj bistveno krajše. Vsebuje samo tiste besede in svetopisemske vrstice, ki so kar najbolj uporabne pri oznanjevanju in poučevanju.

  7. Prav tako je manj navzkrižnih navedenk, ki jih na vsaki strani najdemo v osrednjem stolpcu. Zdaj so zapisane samo tiste, ki so najbolj v pomoč pri oznanjevanju.

  8. Podčrtne opombe vsebujejo druge možne prevode, dobesedne prevode in dodatne informacije.

JW Library.

John Ekrann, član ameriškega podružničnega odbora, je predstavil novo aplikacijo JW Library za elektronske naprave, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Z aplikacijo je mogoče dostopati do revidiranega Prevoda novi svet pa tudi do petih drugih biblijskih prevodov. Od 7. oktobra 2013 jo je možno dobiti brezplačno v glavnih spletnih trgovinah z aplikacijami.

»Točen pomen pri prevajanju Božje Besede.«

Anthony Morris, član Vodstvenega organa, je razložil, po katerih načelih se je ravnal odbor za pripravo Prevoda novi svet pri revidiranju angleškega prevoda. Odbor je pri svojem delu upošteval 1. Korinčanom 14:8, 9, zato je bil eden njegovih ciljev to, da bo revidirana izdaja res razumljiva. Dobesednega prevajanja se je ognil vsakič, kadar bi se s tem popačil pomen svetopisemskega stavka.

Na primer, dobesedni prevod 1. Mojzesove 31:20 bi se glasil: »Tako je Jakob ukradel srce Sircu Labanu.« Toda tukaj uporabljena hebrejska fraza ima drugačen pomen kot angleška, zato je v Prevodu novi svet zdaj prevedena: »Tako je Jakob ukanil Sirca Labana.« Podobno problematičen bi bil dobeseden prevod 1. Korinčanom 7:39, saj bi dal vtis, da se žena lahko poroči s kom drugim, če »ji mož zaspi«. V Svetem pismu se »spanje« včasih nanaša na smrtni spanec, zato je v Prevodu novi svet, da ne bi prišlo do napačnega razumevanja, uporabljena fraza »zaspati v smrt«.

»Sveto pismo je bilo napisano v splošnem, vsakdanjem jeziku navadnih ljudi – kmetovalcev, pastirjev in ribičev,« je dejal brat Morris. »Če je prevod Svetega pisma dober, je njegovo sporočilo razumljivo iskrenim ljudem, ne glede na njihovo poreklo.«

»Uporabljati prijetne besede in točne besede resnice.«

Tema govora, ki ga je imel David Splane iz Vodstvenega organa, je temeljila na besedah iz Pridigarja 12:10. Svetopisemski pisci so bili zelo pozorni pri zapisovanju Božjih misli in enako pozoren je bil pri svojem delu tudi prvotni odbor za pripravo Prevoda novi svet. Tudi pri zadnjem revidiranju je bilo upoštevano načelo: Besede resnice naj bodo zapisane točno in Božje sporočilo naj bo karseda jasno.

»Mnoge angleške besede imajo več pomenov,« je dejal brat Splane. Na primer, v predhodnih angleških izdajah Prevoda novi svet je bila v 2. Timoteju 1:13 uporabljena fraza »vzorec zdravih besed«. Beseda »vzorec« ima več pomenov, med drugim lahko pomeni »umetniško obliko«. Zaradi tega so nekateri sklepali, da se ta besedna zveza nanaša na lepo obliko oziroma vzorec, ki ga lahko najdemo v biblijskih naukih. Toda definicija, ki res ustreza pomenu te besede v izvirnem jeziku, je »zgled za posnemanje«. Zato je v novem, revidiranem prevodu uporabljena fraza »merilo zdravih besed«.

Brat Splane je opisal tudi popravke, ki so bili potrebni zaradi sprememb v angleškem jeziku. Na primer, v predhodnih angleških izdajah Prevoda novi svet je bil način Jezusove usmrtitve opisan z besedo, ki navadno pomeni nasaditi žrtev na ošiljen kol. Glede na to, da Jezus ni bil usmrčen z nasaditvijo na mučilni kol, je Jezusova usmrtitev v revidirani izdaji med drugim opisana z besedami »pribili na kol«. (Matej 27:22, 23, 31)

Brat Splane je sklenil: »Zato molimo, da bo z branjem in preučevanjem revidiranega Prevoda novi svet vaš odnos z Jehovom postal še tesnejši. In naj bo On vedno vaš Oče, vaš Bog in vaš Prijatelj.«

Zadnji del programa.

Brat Pierce je primerjal novo, revidirano izdajo Svetega pisma z glavno jedjo na Jehovovi »pojedini z izbranimi jedmi«. (Izaija 25:6) Program je sklenil s tem, da je navzoče povabil k petju prikladne pesmi številka 114 z naslovom »Božja knjiga je zaklad« iz pesmarice Pel bom Jehovu.