Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

Poročilo z letne skupščine

Hrana ob pravem času

Poročilo z letne skupščine

Na tisoče navzočih je na 128. letni skupščini družbe Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania prisluhnilo spodbudnim poročilom in razburljivi razpravi o vrsticah iz Mateja 24:45–47.

 

Program je potekal 6. oktobra 2012 v zborski dvorani Jehovovih prič v Jersey Cityju v ameriški zvezni državi New Jersey, kjer se je zbralo skoraj 5000 ljudi. Video prenos dogodka je spremljalo več kot 10.000 ljudi v naših prostorih v Brooklynu, Pattersonu in Wallkillu ter našem podružničnem uradu v Kanadi.

 

Anthony Morris, član Vodstvenega organa Jehovovih prič in predsedujoči programa, je povzel pretekle letne skupščine, ki so bile še posebej spodbudne in zgodovinskega pomena. Občinstvo je vedelo, da bo tudi letošnji program spodbuden. Toda sedaj se je spraševalo: »Ali bo tudi letos to zgodovinski dogodek?«

 

Dva video posnetka sta občinstvo popeljala po svetu.

 

Gradnja kraljestvenih dvoran:

Ta video posnetek je kronološko predstavil uspeh projekta za gradnjo kraljestvenih dvoran v deželah z omejenimi sredstvi. V preteklih 13 letih so skupine za gradnjo kraljestvenih dvoran v takšnih deželah zgradile 25.402 kraljestveni dvorani, kar je povprečno več kot pet dokončanih kraljestvenih dvoran na dan! Te dvorane so bile zgrajene s finančnimi sredstvi, ki so jih prispevali Priče z vsega sveta. Ko udarijo naravne nesreče, te izurjene skupine pogosto hitro zavihajo rokave in preživelim pomagajo popraviti ali ponovno zgraditi njihove kraljestvene dvorane in domove.

 

Posebna zborovanja:

Leta 2012 so Jehovove priče organizirali številna posebna zborovanja, na katera so bili povabljeni tudi mednarodni delegati. V čem so se ta zborovanja razlikovala od preteklih mednarodnih zborovanj?

 

V video posnetku je bilo pojasnjeno, da so za nastanitev, krajevni prevoz in opoldanske obroke delegatov poskrbele podružnice gostiteljice, ne pa uslužbenci potovalnih agencij. Vsakega zborovanja se je udeležilo približno 1500 delegatov iz tujine.

 

Delegati iz tujine in krajevni Priče so imeli mnogo priložnosti za medsebojno spoznavanje, pa ne samo na zborovanju, ampak tudi med ogledovanjem znamenitosti, obroki in oznanjevanjem domačinom. »Na vseh dosedanjih posebnih zborovanjih,« je bilo rečeno v posnetku, »se je pokazalo, da je bratska ljubezen popolna vez.«

 

Kako navdušeno je bilo občinstvo, ko je bilo objavljeno, da bodo Jehovove priče takšna posebna zborovanja od sedaj naprej organizirali vsako leto v izbranih mestih po vsem svetu!

 

Druge pomembne točke z letne skupščine so bile:

 

Intervjuji:

Trije člani podružničnih odborov in njihove žene, ki imajo vsi skupaj 342 let polnočasne službe, so pripovedovali, kako jih Bog Jehova usposablja za opravljanje mnogih različnih nalog.

 

Richard Kelsey, član podružničnega odbora v Nemčiji, je rekel, da ga je Šola za člane podružničnih odborov in njihove žene naučila, da »vedno upošteva Jehovove smernice«. Jehova je ljubeč Oče, ki nam želi najboljše. »Želi, da bi živeli večno,« je pojasnil brat Kelsey, »in dela vse, da bi poskrbel za nas.« Šola je člane podružničnih odborov naučila, da posnemajo Jehova in so tako ljubeči kot on.

 

Ko je bila Linda Johansson leta 1958 povabljena v Watchtowerjevo biblijsko šolo Gilead, je bila krščena dve leti in pol in poročena komaj eno leto. »Tako sem bila v razredu z zelo zrelimi in izkušenimi brati,« je rekla sestra Johansson. »Mislila sem si [...], da res ne sodim tja.«

 

Toda vztrajala je in po končanem šolanju sta bila z možem poslana kot misijonarja v Malavi. Po hudem preganjanju Jehovovih prič v tej državi je vodila svetopisemski tečaj z nekim vladnim ministrom, ki je prej nasprotoval delu Prič. Danes so njegova žena, sin in hči krščeni Priče.

 

Projekt oznanjevanja na javnih krajih:

Štirje diplomanti Biblijske šole za krščanske zakonske pare in potujoči nadzornik Jehovovih prič v New Yorku so pripovedovali doživetja, ki so jih imeli, ko so oznanjevali na javnih krajih, kjer je velik pretok ljudi.

 

Na takšnih krajih tisti Jehovove priče, ki večino časa posvečajo širjenju biblijskega izobraževanja, postavijo razstavne mize in prenosne vozičke, založene s svetopisemsko literaturo. Mimoidoči lahko vzamejo publikacije, postavijo vprašanja v zvezi s Svetim pismom in zaprosijo za svetopisemski tečaj.

 

Priče to metodo oznanjevanja preizkušajo še drugod po New Yorku pa tudi v Chicagu in Los Angelesu. V samo enem letu je pri teh mizah in vozičkih zaprosilo za brezplačen svetopisemski tečaj kakih 2700 mimoidočih.

 

Otroški pevski zbor:

Skoraj vsem v občinstvu so se orosile oči, ko je 17 otrok zapelo pesem »Srečen, kdor sliši in uboga« iz pesmarice Pel bom Jehovu (pesem številka 120).

 

Nato je sledil sklop šestih predavanj, ki so jih imeli člani Vodstvenega organa, bratje Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett in Splane, v katerih so analizirali Jezusove besede iz Mateja 24:45–47 in razpravljali o njihovem pomenu. Jezus je rekel:

 

»Kdo je pravzaprav zvesti in preudarni suženj, ki ga je gospodar postavil nad svoje služabnike, da jim ob pravem času daje hrano? Srečen ta suženj, če ga gospodar ob svojem prihodu najde, da tako dela! Resnično vam povem, da ga bo postavil čez vse svoje imetje.«

 

Sklop predavanj je odgovoril na naslednja vprašanja:

 

Kdaj je Jezus nad svoje služabnike postavil »zvestega in preudarnega sužnja«?

Razmislite o sobesedilu Jezusovih besed, zapisanih v 24. poglavju Mateja. Čas izpolnitve spodaj navedenih vrstic je med Kristusovo navzočnostjo, med »sklenitvijo stvarnosti«. (Vrstica 3)

 

  • »Stiska tistih dni« (Vrstica 29)

  • »Rod« (Vrstica 34)

  • »Tisti dan in ura« (Vrstica 36)

  • Dan, ko »pride vaš Gospod« (Vrstica 42)

  • »Sin človekov [bo] prišel ob uri, ko si ne boste mislili« (Vrstica 44)

 

Logično je torej, da se je moral »zvesti in preudarni suženj« pojaviti po letu 1914, ko se je začela Kristusova navzočnost.

 

Poleg tega je Jezus pokazal, da se bo ta »suženj« pojavil v obdobju, ko se bo povsem upravičeno spraševati: »Kdo je pravzaprav zvesti in preudarni suženj?« Glede na to, da so Jezusovi apostoli imeli čudežne darove svetega duha, v prvem stoletju n.št. skoraj ni bilo razloga za takšno vprašanje. (1. Korinčanom 14:12, 24, 25) Apostoli in drugi kristjani iz prvega stoletja so resda bili maziljeni s svetim duhom, vendar niso bili »zvesti in preudarni suženj«, ki ga je napovedal Jezus.

 

Razumno je torej skleniti, da je Jezus »zvestega in preudarnega sužnja« postavil nad »svoje služabnike« med svojo navzočnostjo, med »sklenitvijo stvarnosti«.

 

»Kdo je pravzaprav zvesti in preudarni suženj?«

Jezus z izrazom »suženj« ni imel v mislih enega posameznika, ampak skupino ljudi, ki deluje kot eno telo. Jezus je rekel, da je suženj postavljen za nadzornika nad gospodarjevimi »služabniki« in da jim »ob pravem času daje hrano«.

 

Od leta 1919 je na svetovnem sedežu Jehovovih prič vedno bila in tudi danes je majhna skupina maziljenih kristjanov. Ti kristjani nadzorujejo naše vsesvetovno oznanjevalsko delo in neposredno sodelujejo pri pripravljanju in razdeljevanju duhovne hrane. V zadnjih letih ta skupina nastopa kot Vodstveni organ Jehovovih prič.

 

Dokazi nas vodijo do naslednjega sklepa: »Zvesti in preudarni suženj« je bil leta 1919 postavljen nad Jezusove služabnike. Ta suženj je majhna skupina, sestavljena iz maziljenih bratov, ki med Kristusovo navzočnostjo služijo na svetovnem sedežu in neposredno sodelujejo pri pripravljanju in razdeljevanju duhovne hrane. Ko člani te skupine sodelujejo kot Vodstveni organ, takrat pravzaprav tvorijo »zvestega in preudarnega sužnja«.

 

Kdo so »služabniki«?

Jezus je rekel, da bodo njegovi »služabniki« dobivali hrano »ob pravem času«. »Zvesti in preudarni suženj« hrani vse prave Jezusove sledilce. Potemtakem k omenjenim gospodarjevim »služabnikom« spadajo vsi Kristusovi učenci – tako posamezni maziljeni kristjani kot tudi pripadniki »drugih ovc«. (Janez 10:16)

 

Potem ko je govornik pojasnil ta vidik Jezusove prerokbe, je občinstvo dolgo ploskalo. Mnogi prisotni so kasneje izrazili svojo globoko hvaležnost za to, da jih Jezus prišteva med služabnike, omenjene v Mateju 24:45.

 

Kdaj Jezus postavi sužnja »čez vse svoje imetje«?

Jezus je rekel, da bo »gospodar« postavil sužnja čez vse svoje imetje »ob svojem prihodu«. Kdaj torej gospodar Jezus pride?

 

Izraz, ki je v 46. vrstici preveden z »ob svojem prihodu«, je oblika grške besede érhomai. V 42. in 44. vrstici 24. poglavja se pojavlja druga oblika besede érhomai, ki je prevedena kot »pride« oziroma »bo prišel«. V teh vrsticah Jezus govori o tem, da bo med veliko stisko prišel kot sodnik. (Matej 24:30; 25:31, 32)

 

Torej je tudi to, da bo Jezus postavil »sužnja« čez svoje »imetje«, še pred nami. Jezus bo to naredil med veliko stisko.

 

Kaj je Jezusovo »imetje«?

Jezus je rekel: »Dana mi je bila vsa oblast v nebesih in na zemlji.« (Matej 28:18) Njegovo »imetje« torej zajema več kot samo to, kar ima na zemlji. Zajema tudi Mesijansko kraljestvo. (Filipljanom 2:9–11)

 

Jezus bo nagradil »zvestega in preudarnega sužnja« tako, da bo posamezne člane iz te skupine obudil v nebeško življenje in jim dal kraljevsko oblast čez vse svoje imetje v nebesih in na zemlji. Enaka nagrada je obljubljena vsem zvestim maziljenim kristjanom. (Luka 22:28–30; Razodetje 20:6)

 

V zadnjem govoru tega sklopa je bilo posebno obvestilo. Brat Splane je po tem, ko je prebral Jezusove pomirjujoče besede iz Mateja 28:20, rekel: »Imamo še dodaten razlog za zaupanje. Ta razlog je povzet v letnem stavku za leto 2013. Kateri je letni stavek? Temelji na Jozuetu 1:9 in se glasi: Bodi pogumen in močan, saj bo tvoj Bog Jehova s teboj.«

 

»Kaj pa naslednje leto?« je vprašal brat Morris v svojih sklepnih besedah. »Naslednja letna skupščina bo 5. oktobra 2013 in jo bo po video prenosu mogoče spremljati v izbranih zborskih dvoranah v Združenih državah in drugih angleško govorečih deželah.«

Prenos tega programa bo samo v angleščini in ne bo prevajan v druge jezike.

 

Po tem spodbudnem programu, ki je bil tudi zgodovinskega pomena, so zbrani srčno združili svoje glasove v pesmi »Luč, ki sveti vse močneje« (pesem številka 116) iz pesmarice Pel bom Jehovu. Besedilo pesmi vsebuje tudi te prikladne besede:

 

»Gospod je postavil si sužnja,

da nas čas pravi bi s hrano zalágal.

Luč je zdaj resnice močnejša vse bolj,

kdo tega se ne bi zavedal.«