Preskoči na vsebino

Watchtowerjeve farme – petdeset let žetve

Watchtowerjeve farme – petdeset let žetve

V zvezni državi New York, okoli 145 kilometrov severno od mesta New York, blizu vasi Wallkill, leži nekaj kmetij, ki so igrale pomembno vlogo pri svetovnem programu Jehovovih prič za biblijsko izobraževanje. Prvo od Watchtowerjevih farm, kot se kompleks sedaj imenuje, so kupili pred 50 leti, 2. januarja 1963.

David Walker, Jehovova priča, ki dela v Wallkillu že od samega začetka, pojasnjuje, zakaj so se odločili za nakup prve tamkajšnje farme: »Osebje na svetovnem središču Jehovovih prič v Brooklynu se je večalo in s tem tudi potreba po hrani. Zato smo iskali cenejše načine, kako priti do hrane. Druge kmetijske površine, ki so jih uporabljali Priče, so bile na severu zvezne države New York. Od Brooklyna so bile oddaljene približno šest do osem ur vožnje. Wallkill pa je samo dve uri stran. To je bila idealna lokacija.« Sčasoma so Jehovove priče tam začeli gojiti sadje in zelenjavo ter rediti perutnino, prašiče in govedo. Izdelovali so tudi mlečne izdelke. Čez čas so kompleks razširili.

V desetih letih je zaradi svetovnega porasta Jehovovih prič prišlo do edinstvenega razvoja v Wallkillu. Poleg dobesednega pridelka, ki se ga da požeti, se je začela izdajati literatura z namenom, da bi se podprla simbolična žetev, o kateri je govoril Jezus. (Matej 9:37; Luka 10:2; Janez 4:35, 36) Poglejmo si nekaj dejavnosti v Wallkillu.

Tiskanje: Sredi 20. stoletja je tiskarna v Brooklynu natisnila večino svetopisemske literature. Ker se je povpraševanje po literaturi tako povečalo, tiskarna temu ni bila več kos. Zato so Jehovove priče leta 1973 v Wallkillu zgradili novo tiskarno. Od takrat so jo večkrat razširili, nazadnje leta 2004.

Računalniška tehnologija: Leta 1979 je skupina Jehovovih prič začela razvijati računalniški sistem, ki se danes imenuje Mnogojezični elektronski založniški sistem (MEPS). Ta program omogoča, da svetopisemska literatura izhaja v več kot 600 jezikih.

Izobraževanje: Leta 1988 so Watchtowerjevo biblijsko šolo Gilead preselili iz Brooklyna v Wallkill, kjer se je 17. oktobra začel pouk. Šola je tam delovala vse do aprila 1995, ko so jo preselili v Watchtowerjevo izobraževalno središče v Patterson, New York.

Kot na drugih farmah so se tudi na Watchtowerjevih farmah v preteklih petdesetih letih postopki in metode delovanja spreminjali. Še vedno se posveča pozornost pridelavi kakovostne hrane za Jehovove priče, ki služijo v Betelu v New Yorku.

Trenutno Jehovove priče v Wallkillu gradijo nove pisarniške prostore, stanovanjsko zgradbo in zgradbo s tehnično opremo. Poleg tega obnavljajo že obstoječe zgradbe. Ves ta trud in delo bo v pomoč Watchtowerjevim farmam, da lahko nadaljujejo z oskrbo duhovne hrane vse večji množici, ki se pridružuje Jehovovim pričam na tem delu sveta.

David Walker, ki smo ga prej omenili, še dodaja: »Zadnjih petdeset let mi je bilo v veselje opazovati, kako se je kompleks v Wallkillu širil. To je zelo pripomoglo k našemu svetovnemu delu poučevanja ljudi o svetopisemskem sporočilu!«