Tampatampany amy video hoe Vavolombelo Jehovah—Voalamy mba Hitory ty Vaovao Soa, naboaky ty Vavolombelo Jehovah.