Prejsť na článok

Posilnenie viery

Prečo veriť v Boha?

Existuje Boh?

Biblia poskytuje päť presvedčivých dôkazov, že áno.

Spoznávanie Boha

Aká je pravda o Bohu?

Má Boh nejaké meno? A záleží mu na nás?

Aké je Božie meno?

Vedeli ste, že Boh má meno, ktoré ho jedinečným spôsobom charakterizuje?

Čo sa môžeme o Bohu naučiť od jeho prorokov?

Traja verní Boží proroci nás veľa učia o tom, aký je Boh a ako môžeme získať jeho požehnanie.

Je možné spoznať Boha?

Aspekty Božej osobnosti, ktoré presahujú ľudské chápanie, nám nebránia spoznať Boha — práve naopak, môžu nám pomôcť lepšie ho spoznať.

Môžete vidieť neviditeľného Boha?

Naučte sa pozerať „očami srdca“.

Pravda o Bohu a o Ježišovi Kristovi

Aký je rozdiel medzi Bohom Jehovom a Ježišom Kristom?

Aký je Boh?

Aké sú najvýraznejšie Božie vlastnosti?

Všíma si nás Boh?

Čo dokazuje, že Boh nás s láskou pozoruje a zaujíma sa o nás?

Dokáže sa Boh vžiť do našich pocitov?

Biblia nás uisťuje, že Boh si nás všíma, rozumie nám, a keď trpíme, prežíva našu bolesť s nami.

Hodnota viery

Prečo potrebujeme Boha

Prečítajte si, ako nám dobrý vzťah k Bohu pomôže žiť šťastným a zmysluplným životom.

Čo hovorí Biblia o viere?

V Biblii sa píše, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Čo je vlastne viera? Ako ju môžeme získať?

Je viera v Boha iba akousi barličkou?

Biblia nepovzbudzuje k slepej viere, naopak, nabáda nás používať silu rozumu a zvažovať fakty.

Pravda z Biblie uhasila môj smäd po odpovediach

Mayli Gündelová prestala veriť v Boha, keď jej zomrel otec. Ako nadobudla pravú vieru a vnútorný pokoj?

Skončil som s náboženstvom

Tom chcel veriť v Boha, ale sklamal sa v náboženstve. V mechanickom vykonávaní obradov nevidel zmysel. Ako mu štúdium Biblie pomohlo znovu získať nádej?

Pochybnosti vo viere

Je vhodné klásť Bohu otázky?

Kde môžeme nájsť uspokojivé odpovede na zásadné otázky o živote? Môžeme sa opýtať Boha?

Prečo Boh pripúšťa utrpenie?

Biblia dáva na túto otázku uspokojujúcu odpoveď.

Prečo si niektorí myslia, že Boh je krutý?

Mnohí ľudia si myslia, že Boh je krutý alebo ľahostajný. Čo o tom hovorí Biblia?

Vzťah k Bohu

Je Boh vaším priateľom?

Milióny ľudí je presvedčených, že Boh sa na nich pozerá ako na priateľov. Chceli by ste k nim patriť aj vy?

Ako sa môžete priblížiť k Bohu?

Prečítajte si, či Boh vypočúva všetky modlitby, ako by sme sa mali modliť a čo ešte nám pomôže priblížiť sa k Bohu.

Najväčší dar od Boha — Prečo je taký cenný?

Čo rozhoduje o tom, že je nejaký dar cennejší než iný? Keď sa nad tým zamyslíme, môže nám to pomôcť prehĺbiť si vďačnosť za výkupné.

Naozaj môžeme mať Božiu priazeň?

Odpoveď nachádzame v živote Jóba, Lóta a Dávida, ktorých mal Boh rád, aj keď urobili vážne chyby.

Čo robiť, aby sme žili večne?

V Biblii sa píše, že večne budú žiť ľudia, ktorí robia to, čo si Boh praje. Porozmýšľajte o troch veciach, ktoré od nás Boh chce.

Boh sa o nás skutočne zaujíma

Biblia nám pomáha získať vieru v Božie sľuby o nádhernej budúcnosti.