Prejsť na článok

RADY PRE RODINU

Čo robiť, keď je moje dieťa šikanované?

Váš syn príde za vami s tým, že ho v škole šikanujú. Ako mu môžete pomôcť? Budete naliehať na učiteľov, aby útočníka potrestali? Alebo ho naučíte, ako sa útočníkovi odplatiť? Kým sa rozhodnete, čo urobíte, zamyslite sa nad niekoľkými faktmi. *

 Čo by som mal vedieť o šikanovaní?

Čo je šikanovanie? Šikanovanie je opakované a úmyselné správanie, ktorého cieľom je fyzicky alebo psychicky niekomu ubližovať. Z toho vyplýva, že nie každá urážka alebo každý prejav nepriateľstva je šikanovaním.

Prečo na tom záleží: Niektorí rodičia za šikanovanie považujú čokoľvek, čo ich dieťa rozruší alebo nahnevá. No ak by ste z každej maličkosti robili problém a riešili ho za svoje dieťa, nechtiac by ste mu vštepili presvedčenie, že si v konfliktných situáciách nedokáže samo poradiť. No práve táto schopnosť sa mu zíde nielen teraz, ale aj v dospelosti.

Biblická zásada: „Neunáhľuj sa v svojom duchu, aby si sa urazil.“ (Kazateľ 7:9)

Záver: Aj keď niekedy bude potrebné, aby ste kvôli svojmu dieťaťu zasiahli, inokedy bude lepšie nechať ho, aby si poradilo samo. To mu pomôže získať schopnosť zvládať náročné situácie a riešiť konflikty. (Kolosanom 3:13)

Čo ak vám ale vaše dieťa hovorí, že mu niekto opakovane a úmyselne ubližuje?

 Ako môžem svojmu dieťaťu pomôcť?

 • Trpezlivo počúvajte. Snažte sa zistiť dve veci. Po prvé, čím mu iné deti ubližujú a po druhé, prečo to robia. Kým urobíte nejaký záver, zistite si všetky fakty. Nemá na tom trochu viny aj vaše dieťa? Možno sa budete chcieť porozprávať s jeho učiteľom alebo s rodičmi toho druhého dieťaťa, aby ste si urobili celkový obraz.

  Biblická zásada: „Ak odpovedá niekto na vec skôr, ako ju vypočuje, je to od neho pochabosť a poníženie.“ (Príslovia 18:13)

 • Ak je vaše dieťa naozaj šikanované, pomôžte mu pochopiť, že to, ako zareaguje, môže situáciu buď zlepšiť, alebo zhoršiť. V Biblii sa píše: „Odpoveď, keď je mierna, odvracia zúrivý hnev.“ (Príslovia 15:1) Ak by teda útočníkovi odplácalo rovnakou mincou, len by tým prilievalo olej do ohňa. A namiesto toho, aby s tým útočník prestal, jeho útoky by sa ešte zosilnili.

  Biblická zásada: „Neodplácajte urážku urážkou či nadávanie nadávaním.“ (1. Petra 3:9)

 • Svojmu dieťaťu vysvetlite, že keď sa rozhodne, že sa útočníkovi nepomstí, neznamená to, že je slaboch. Práve naopak, je to dôkaz jeho sily, lebo ukáže, že sa nenechá ovládať niekým iným. V podstate tak zvíťazí nad tým, kto ho šikanuje, bez toho, aby sa začalo správať agresívne aj ono.

  To platí zvlášť vtedy, keď je vaše dieťa obeťou kyberšikany. Ak sa zapája do internetových diskusií, v ktorých sa s útočníkom navzájom urážajú, útočníkovi tým len dáva do ruky zbraň. Navyše by zo šikanovania mohlo byť obvinené aj vaše dieťa. Preto je niekedy najlepšia odpoveď žiadna odpoveď. Útočníka to môže „odzbrojiť“ a zabrániť ďalšiemu šikanovaniu.

  Biblická zásada: „Kde nie je drevo, hasne oheň.“ (Príslovia 26:20)

 • Niekedy pomôže, keď sa vaše dieťa vyhne miestam alebo situáciám, kde je pravdepodobné, že dôjde k šikanovaniu. Keď napríklad vie, že nejakého človeka alebo skupinu ľudí stretne na určitom mieste, možno radšej zvolí inú trasu, aby sa vyhlo problémom.

  Biblická zásada: „Rozumný je ten, kto uvidel nešťastie a ide sa skryť, ale neskúsení išli ďalej a musia trpieť trest.“ (Príslovia 22:3)

Možno sa rozhodnete o veci porozprávať s nejakým učiteľom alebo s rodičom toho druhého dieťaťa

VYSKÚŠAJTE: Pomôžte svojmu dieťaťu zvážiť výhody a nevýhody možností, ktoré má. Napríklad:

 • Čo sa môže stať, ak bude útočníka jednoducho ignorovať?

 • Čo ak útočníkovi rázne povie, aby s tým prestal?

 • Čo ak to nahlási učiteľom?

 • Môže sa pokúsiť útočníka „odzbrojiť“ tým, že bude priateľské alebo vtipné?

Či už je vaše dieťa šikanované priamo, alebo cez internet, každá situácia si vyžaduje osobitný prístup. Preto sa snažte nájsť účinné riešenie spolu so svojím dieťaťom. Uistite ho, že mu v tejto náročnej situácii pomôžete.

Biblická zásada: „Pravý druh miluje stále a je bratom, ktorý sa narodil pre čas tiesne.“ (Príslovia 17:17)

^ 3. ods. Aj keď v tomto článku budeme o dieťati hovoriť ako o chlapcovi, rozoberané zásady sa dajú použiť aj v prípade dievčaťa.