V týchto krátkych videách nájdete cenné informácie o historickom pozadí a obsahu jednotlivých biblických kníh. Vďaka nim môžete obohatiť svoje čítanie Biblie a jej štúdium.