Tento návod na štúdium je založený na 18. kapitole knihy Čo učí Biblia?

Čo symbolizuje krst? Čo sa podľa Biblie očakáva od kresťana, ktorý zasvätil svoj život Bohu?