Tento návod na štúdium je založený na 3. kapitole knihy Čo učí Biblia?

Preskúmaj, v čom sa Božie predsavzatie odlišuje od dnešnej situácie vo svete.