Prejsť na článok

Návody na štúdium

Stiahni si tieto návody na štúdium a využívaj ich pri štúdiu knihy Čo učí Biblia? Ujasni si, čomu veríš a prečo tomu veríš, preskúmaj, čo učí Biblia, a nauč sa, ako môžeš vysvetliť iným, čomu veríš.

1. KAPITOLA

Aká je pravda o Bohu? (1. časť)

Čo ak niekto povie: „Boh trestá zlých ľudí tým, že im spôsobuje utrpenie“? Čo by si mu na to povedal?

1. KAPITOLA

Aká je pravda o Bohu? (2. časť)

Je naozaj možné byť Božím priateľom?

2. KAPITOLA

Biblia – kniha od Boha (1. časť)

Ako môže byť Biblia knihou od Boha, keď ju písali ľudia?

2. KAPITOLA

Biblia – kniha od Boha (2. časť)

Biblia má jednu výnimočnú črtu, ktorá mnohých presviedča o tom, že je to kniha od Boha. Vieš, ktorá to je?

3. KAPITOLA

Aké je Božie predsavzatie so zemou? (1. časť)

Chcel Boh, aby situácia na zemi vyzerala tak, ako to vidíme dnes?

3. KAPITOLA

Aké je Božie predsavzatie so zemou? (2. časť)

Ak Boh zamýšľal, aby bola zem rajom, prečo je dnes vo svete toľko zla a utrpenia?

3. KAPITOLA

Aké je Božie predsavzatie so zemou? (3. časť)

Chce Boh vyriešiť problémy sveta?

4. KAPITOLA

Kto je Ježiš Kristus? (1. časť)

Čo povedať niekomu, kto tvrdí, že Ježiš nebol nič viac iba dobrým človekom?

4. KAPITOLA

Kto je Ježiš Kristus? (2. časť)

Čo by si mohol povedať niekomu, kto tvrdí, že Ježiš je rovný Bohu?

4. KAPITOLA

Kto je Ježiš Kristus? (3. časť)

Aké vlastnosti prejavoval Ježiš v dokonalej harmónii?

5. KAPITOLA

Výkupné – najväčší Boží dar (1. časť)

Je možné vyslúžiť si záchranu skutkami viery?

5. KAPITOLA

Výkupné – najväčší Boží dar (2. časť)

Ako môže mať smrť človeka, ktorý zomrel pred dvetisíc rokmi, vplyv na náš život?

6. KAPITOLA

Kde sú mŕtvi? (1. časť)

Žijú v nejakej duchovnej ríši? Trpia v pekelnom ohni?

6. KAPITOLA

Kde sú mŕtvi? (2. časť)

Je smrť prirodzenou súčasťou kolobehu života?

7. KAPITOLA

Skutočná nádej pre našich blízkych, ktorí zomreli (1. časť)

Znamená to, že máš slabú vieru vo vzkriesenie, ak žiališ?

7. KAPITOLA

Skutočná nádej pre našich blízkych, ktorí zomreli (2. časť)

Ako by si mohol odpovedať niekomu, kto hovorí, že predstava vzkriesenia je príliš pekná na to, aby to bola pravda?

8. KAPITOLA

Čo je Božie Kráľovstvo? (1. časť)

Prečo majú v nebi vládnuť ako králi ľudia, keď si Boh mohol vybrať z množstva verných anjelov?

8. KAPITOLA

Čo je Božie Kráľovstvo? (2. časť)

Čo dosiahla táto vláda doteraz? A čo urobí v budúcnosti?

9. KAPITOLA

Žijeme v „posledných dňoch“? (1. časť)

Niektorí ľudia pochybujú o tom, že žijeme v posledných dňoch. Prečo môžeš veriť tomu, že naozaj žijeme v závere systému vecí?

9. KAPITOLA

Žijeme v „posledných dňoch“? (2. časť)

Biblia na posledné dni predpovedala aj pozitívne veci.

10. KAPITOLA

Ako nás ovplyvňujú duchovní tvorovia (1. časť)

Existujú anjeli a démoni? Tento pracovný list ti pomôže nájsť odpoveď.

10. KAPITOLA

Ako nás ovplyvňujú duchovní tvorovia (2. časť)

Je niečo zlé na tom, keď sa človek pokúša spojiť so svetom duchov?

11. KAPITOLA

Prečo Boh pripúšťa utrpenie? (1. časť)

V Biblii sa píše, že Boh je všemohúci. Znamená to, že spôsobuje aj zlé veci?

11. KAPITOLA

Prečo Boh pripúšťa utrpenie? (2. časť)

Uspokojujúcu a jasnú odpoveď na túto ťažkú otázku nájdeš v Biblii.

12. KAPITOLA

Spôsob života, ktorý sa páči Bohu (1. časť)

Môžeš byť Božím priateľom? Ujasni si, čo si o tom myslíš a prečo si to myslíš, a zisti, čo o tom hovorí Biblia.

12. KAPITOLA

Spôsob života, ktorý sa páči Bohu (2. časť)

Je možné byť verný Bohu i napriek tomu, že Satan sa nám snaží spôsobovať ťažkosti?

12. KAPITOLA

Spôsob života, ktorý sa páči Bohu (3. časť)

Ak chceme žiť podľa biblických zásad, vyžaduje si to úsilie. Stojí tá námaha za to?

13. KAPITOLA

Zbožný názor na život (1. časť)

Život je dar od Boha. Ako môžeme ukázať, že si vážime svoj život aj život druhých?

13. KAPITOLA

Zbožný názor na život (2. časť)

Tento návod na štúdium ti pomôže zamyslieť sa nad tým, ako sa pozeráš na transfúziu a použitie krvi a ako svoj názor vysvetliť iným.

14. KAPITOLA

Ako môže byť vaša rodina šťastná (1. časť)

Čo je kľúčom k šťastnému manželstvu? Tento pracovný list ti pomôže ujasniť si svoj názor, zistiť, čo o tom učí Biblia, a naučiť sa, ako to vysvetliť iným.

14. KAPITOLA

Ako môže byť vaša rodina šťastná (2. časť)

Čo sa môžu rodičia aj deti naučiť od Ježiša? Porovnaj svoj názor na poslušnosť rodičom s tým, čo o tom hovorí Biblia.

15. KAPITOLA

Uctievanie, ktoré Boh schvaľuje (1. časť)

Schvaľuje Boh všetky náboženstvá? Ak nie, ako môžeš rozoznať, ktoré je pravé? Zisti, čo o tom hovorí Biblia, a ujasni si, čomu veríš ty.

15. KAPITOLA

Uctievanie, ktoré Boh schvaľuje (2. časť)

Nestačí jednoducho veriť v Boha? Vyžaduje od nás Boh ešte niečo viac?

16. KAPITOLA

Postavte sa za pravé uctievanie (1. časť)

Páčia sa Bohu oslavy narodenín a náboženských sviatkov? A čo si myslí o používaní obrazov a sôch pri uctievaní? Ktoré biblické zásady nám pomôžu nájsť odpoveď?

16. KAPITOLA

Postavte sa za pravé uctievanie (2. časť)

Ako môžeš niekomu vysvetliť, čomu veríš, a zároveň byť k nemu ohľaduplný a brať do úvahy jeho názory?

17. KAPITOLA

Priblížte sa k Bohu v modlitbe (1. časť)

Ako sa môžeš stať Božím priateľom? Ako si môžeš byť istý, že počúva tvoje modlitby?

17. KAPITOLA

Priblížte sa k Bohu v modlitbe (2. časť)

Čo sa píše v Biblii o tom, ako a kedy by sme sa mali modliť?

17. KAPITOLA

Priblížte sa k Bohu v modlitbe (3. časť)

Odpovedá Boh na všetky modlitby ihneď? Akými rôznymi spôsobmi môže na modlitby odpovedať? Pozri sa, čo sa o tom píše v Biblii.

18. KAPITOLA

Krst a váš vzťah k Bohu (1. časť)

Prečo je potrebné, aby sa dal kresťan pokrstiť? A čo by ho k tomu malo motivovať?

18. KAPITOLA

Krst a váš vzťah k Bohu (2. časť)

Čo by mal kresťan urobiť ešte predtým, ako sa rozhodne svoj život zasvätiť Jehovovi? Ako by mala jeho oddanosť Bohu ovplyvňovať jeho ďalšie rozhodnutia?

18. KAPITOLA

Krst a váš vzťah k Bohu (3. časť)

Čo sa očakáva od kresťana, ktorý zasvätil svoj život Bohu? A čím si môže byť istý, ak sa bojí, že nebude schopný žiť podľa toho, čo Bohu sľúbil?

19. KAPITOLA

Zostaňte v Božej láske (1. časť)

Ako si môžeš vytvoriť blízky vzťah k Jehovovi? Tento návod na štúdium ti pomôže preskúmať, čomu veríš, a vedieť to vysvetliť druhým.

19. KAPITOLA

Zostaňte v Božej láske (2. časť)

Čo ti pomôže, aby sa tvoj vzťah k Bohu ešte viac prehĺbil?