Prejsť na článok

Čo je Zlaté pravidlo?

Odpoveď z Biblie

Výraz Zlaté pravidlo sa v Biblii nenachádza. No mnohí ním označujú Ježišove slová o tom, ako by sme sa mali správať k druhým. Ježiš vo svojej slávnej Kázni na vrchu povedal: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Matúš 7:12) Táto myšlienka sa dá vyjadriť aj takto: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im.“ (Lukáš 6:31)

 Aký je význam Zlatého pravidla?

Zlaté pravidlo nás povzbudzuje, aby sme sa k druhým správali tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám. Každý je rád, keď sa k nemu druhí správajú s úctou a sú k nemu láskaví. Preto je logické, že rovnako by sme sa mali správať aj my k druhým. (Lukáš 6:31)

 Prečo je dobré riadiť sa Zlatým pravidlom?

Zlaté pravidlo sa dá použiť takmer v každej situácii. Môže napríklad...

Zlaté pravidlo môžeme vidieť aj vo väčšine nariadení a prikázaní, ktoré sú v Starom zákone. Tieto Ježišove slová o tom, ako by sme sa mali správať k druhým, sú „podstatou toho, čo učí Zákon [päť kníh Mojžišových] a Proroci [prorocké knihy]“. (Matúš 7:12) Inými slovami, Zlaté pravidlo vyjadruje hlavnú zásadu celého Starého zákona – a to je: miluj svojho blížneho. (Rimanom 13:8–10)

 Je Zlaté pravidlo len inak povedané niečo za niečo?

Nie. Zlaté pravidlo je predovšetkým o dávaní. Keď Ježiš hovoril tieto slová, nehovoril, že takto by sme sa mali správať len k ľuďom vo všeobecnosti, ale dokonca aj k svojim nepriateľom. (Lukáš 6:27–31, 35) Teda dobro by sme mali robiť úplne všetkým.

 Ako môžete Zlaté pravidlo uplatniť v každodennom živote?

  1. 1. Buďte všímaví. Všímajte si ľudí okolo seba. Možno uvidíte niekoho, kto nesie ťažké nákupy, alebo sa dozviete, že váš sused je v nemocnici, alebo si všimnete, že váš spolupracovník je nejaký smutný. Ak sa budete zaujímať o druhých, zrejme nájdete spôsob, ako im pomôcť alebo povedať niečo povzbudzujúce. (Filipanom 2:4)

  2. 2. Buďte empatickí. Predstavte si, ako by ste sa cítili, keby ste boli na mieste toho druhého. (Rimanom 12:15) Keď sa vžijete do pocitov druhých, bude vás to viac motivovať, aby ste im pomohli.

  3. 3. Buďte prispôsobiví. Každý človek je iný. Niekto by v určitej situácii možno privítal niečo iné, ako by ste privítali vy. Preto bude dobré, keď zistíte, čo by bolo to najlepšie pre neho. (1. Korinťanom 10:24)