Prejsť na článok

Čo robiť, aby sme žili večne?

Odpoveď z Biblie

V Biblii sa nachádza tento výrok: „Ten, kto robí to, čo chce Boh, žije večne.“ ​(1. Jána 2:17, Holy Bible — Easy-to-Read Version) Čo Boh chce, aby sme robili?

  • Boh chce, aby sme sa učili o ňom a o jeho Synovi, Ježišovi. V modlitbe k Bohu Ježiš povedal tieto slová: „To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ ​(Ján 17:3) Ako môžeme najlepšie „prijímať poznanie“ o Bohu a Ježišovi? Tak, že budeme študovať Bibliu a žiť podľa toho, čo sa v nej píše. * Z Biblie sa dozvieme, ako premýšľa náš Stvoriteľ, Boh Jehova, ktorý „dáva všetkým život“. (Skutky 17:24, 25) V Biblii sa píše aj o jeho Synovi, Ježišovi, ktorý vyučoval „slová večného života“. (Ján 6:67–69)

  • Boh chce, aby sme prejavovali vieru vo výkupnú obeť Ježiša Krista. Ježiš prišiel na zem, „aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné na výmenu za mnohých“. (Matúš 20:28) Vďaka jeho výkupnej obeti majú ľudia nádej, že budú žiť večne v raji na zemi. * (Žalm 37:29) Ježiš povedal: „Tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“ ​(Ján 3:16) Všimnite si, že nestačí len jednoducho uveriť v Ježiša. Je potrebné v neho „prejavovať vieru“, čiže žiť podľa jeho učenia a v súlade s vôľou jeho Otca. (Matúš 7:21; Jakub 2:17)

  • Boh chce, aby sme si s ním vytvorili pevné priateľstvo. Boh si praje, aby sme k nemu mali blízky vzťah. (Jakub 2:23; 4:8) Je večný, nikdy nezomrie. A praje si, aby aj jeho priatelia žili večne. Do svojho Slova nechal zapísať, čo želá všetkým, ktorí ho hľadajú: „Kiež vaše srdcia žijú naveky.“ ​(Žalm 22:26)

Bežné mylné predstavy o večnom živote

Mylná predstava: Večný život raz ľudia dosiahnu vďaka pokrokom vo vede.

Skutočnosť: Aj keď medicína dosiahla pokroky, ktoré sú prísľubom predĺženia ľudského života, nikdy ľuďom neprinesie večný život. Ten môže dať len Boh, pretože len on je „zdroj života“. (Žalm 36:9) Boh sľubuje, že „navždy pohltí smrť“ a ľuďom, ktorí v neho veria, dá večný život. (Izaiáš 25:8; 1. Jána 2:25)

Mylná predstava: Žiť večne budú môcť len ľudia určitých rás.

Skutočnosť: Boh neprejavuje žiadnej skupine ľudí väčšiu priazeň ako inej. Naopak, „v každom národe je mu prijateľný ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť“. (Skutky 10:34, 35) Teda ak ľudia poslúchajú Boha, môžu žiť večne bez ohľadu na to, z akého etnika alebo kultúry pochádzajú.

Mylná predstava: Večný život bude nudný.

Skutočnosť: Večný život ponúka Boh, ktorý nás miluje a ktorý chce, aby sme boli šťastní. (Jakub 1:17; 1. Jána 4:8) Veľmi dobre vie, že na to, aby sme boli šťastní, potrebujeme zmysluplnú prácu. (Kazateľ 3:12) Boh sľubuje, že ľudia, ktorí budú žiť večne na zemi, budú mať uspokojujúcu a zmysluplnú prácu, ktorá bude užitočná pre nich i pre ich blízkych. (Izaiáš 65:22, 23)

Okrem toho ľudia, ktorí budú žiť navždy, sa budú učiť stále nové veci o svojom Stvoriteľovi a o jeho ohromných stvoriteľských dielach. Boh vytvoril ľudí s túžbou po večnom živote a s túžbou dozvedať sa o Bohu stále viac. Preto si môžeme byť istí, že aj keď ľudia budú žiť večne, bude tu pre nich vždy veľa zaujímavých vecí, ktoré môžu robiť alebo o ktorých sa môžu učiť. „Nikdy neodhalia dielo, ktoré pravý Boh vykonal od začiatku do konca.“ ​(Kazateľ 3:10, 11)

^ 2. ods. Jehovovi svedkovia ponúkajú bezplatné biblické kurzy. Viac informácií nájdete vo videu Ako prebieha štúdium Biblie?